El projecte dels patis educatiu impulsat per l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages l’any passat continua aquest curs 2020-2021. La situació de pandèmia ha obligat a modificar el projecte i aquest curs buscarà la implicació del personal tècnics de les àrees d’Educació i Urbanisme dels ajuntaments del Bages. Durant el curs 19-20 el projecte va aconseguir la participació d’una vintena de mestres d’educació infantil i primària de set escoles de la comarca que es van plantejar mesures per afavorir unes bones dinàmiques als patis, on nenes i nens puguin utilitzar tots els espais i si els ve de gust jugar junts.

 

Distribució dels patis

La majoria de patis de les escoles tenen una pista al centre on es fan els jocs de pilota, en especial el futbol, i la resta de jocs s’han de fer als extrems. L’espai no és neutre, la seva configuració és el reflex d’uns determinats valors socials i condiciona els infants en la manera de relacionar-se i aprendre. Amb el disseny de l’espai es poden reproduir les desigualtats de gènere.

 

Els objectius

Aquest curs l’objectiu de la iniciativa continua essent fomentar la igualtat de gènere, la inclusió de les diversitats i combatre els elements estructurals de les desigualtats des de la infància a través de la reflexió sobre l’ús i l’apropiació dels espais quotidians i la seva transformació seguint criteris de gènere. Les sessions telemàtiques, que comptaran amb dues persones dinamitzadores, combinaran dinàmiques teòriques amb pràctiques individuals. El 18 de novembre es farà una sessió oberta al conjunt de la comunitat educativa en què es presentaran experiències de diferents centres on s’han fet processos de transformació de patis.

image_pdfExporta a PDF