El territori compta amb la nova comissió consultiva de l’accés motoritzat al medi natural del Bages. El grup de treball, que s’ha constituït aquest mes de setembre, té l’objectiu de ser un espai de debat entre els agents implicats per tractar les problemàtiques de sobre-freqüentació de certs espais naturals que posen en risc la seva conservació. També tractarà els prejudicis que certs comportaments i pràctiques tenen sobre el medi i la població rural.

 

Qui en forma part

Formen part de la comissió un total de vint representats d’administracions locals, Generalitat de Catalunya, organitzacions agràries, de caçadors, dels propietaris forestals i serveis d’emergències.

image_pdfExporta a PDF