Es dona suport als ajuntaments de la comarca aportant recursos tècnics, administratius i ajuts per fer front al pagament dels subministres bàsics, que aquest any augmenten un 60%

El Consell Comarcal del Bages ha aprovat per unanimitat el cofinançament de projectes de serveis socials bàsics per valor de 2.014.784 euros aquest any. L’ens dona suport als ajuntaments de la comarca en l’àmbit de serveis socials en què destaquen els equips de professionals formats pels educadors/es i treballadors/es socials, amb una dotació de 700.000 euros, i el suport de professionals de l’àmbit administratiu, amb un pressupost de 70.000 euros.

Servei d’Atenció a Domicili

El Consell també finança els serveis d’atenció a domicili pel que fa l’àmbit social, amb una partida de 331.000 euros, i pel que fa a la dependència, amb un pressupost de 281.000 euros.

Atenció a la infància

En l’àmbit de la infància, s’atenen serveis d’intervenció socioeducativa, per valor de 25.000 euros, i les aules socioeducatives, amb una partida de 52.000 euros. En paral·lel, es dona suport econòmic als municipis quant als serveis d’atenció socioeducativa (centres oberts) per l’obertura a l’estiu i àpats durant les vacances escolars amb una dotació econòmica de 30.000 euros.

Més serveis

Finalment, es destinen recursos per ajudar les persones més vulnerables perquè tinguin accés a necessitats bàsiques (aliments, vestit, ajuts habitatge, entre d’altres), amb un pressupost de 65.000 euros, i per pal·liar els efectes de la pobresa energètica, amb una partida de 78.000 euros. Una xifra que creix un 60% respecte l’any passat.

image_pdfExporta a PDF