Gerència
93 693 03 71
[email protected]

Isabel Alarcón Casòliva (Tècnica de gestió de personal)
93 693 03 71
[email protected]

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).

Places subjectes al sistema de selecció de concurs oposició

NOVETATS:
02-11-2023 – Treballador/a social
– Composició nominativa del tribunal qualificador, fixació inici del procés selectiu

02-11-2023 – Educador/a social
– Composició nominativa del tribunal qualificador, fixació inici del procés selectiu

10-10-2023 – Tècnic/a arxiu
– Resultat procés selecció

03-10-2023 – Tècnic/a de grau superior Arquitecte/a
– Resultat final concurs/oposició


Termini de presentació d’instàncies des del 29 de desembre de 2022 al 26 de gener de 2023 (ambdós inclosos)

Places de personal funcionari

Places de personal laboral

Places subjectes al sistema de selecció de concurs de mèrits

Termini de presentació d’instàncies des del 29 de desembre de 2022 al 26 de gener de 2023 (ambdós inclosos)

Places de personal laboral

Instància específica
Full mèrits
Llista provisional de persones admeses i excloses
Composició nominativa del tribunal qualificador, fixació inici del procés selectiu