Convocatòria d’Atorgament d’Ajuts econòmics per al transport adaptat anualitat 2018

El transport adaptat es planteja com un servei complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada per a persones grans amb dependència i persones amb discapacitat, adaptant el seu grau de necessitat de suport a causa de mobilitat reduïda, la necessitat d’acompanyament o una demència diagnosticada.

  • Bases Transport Adaptat 2018
  • BOP – Edicte aprovació convocatòria (Català)

  • Model 1 Centres Sol·licitud
  • Model 1 Ens Locals Sol·licitud

  • Model 1 Usuaris Sol·licitud

  • Model 2 Centres Justificació despesa

  • Model 2 Ens Locals Justificació despesa

  • Model 2 Usuaris declaració

  • Sol·licitud Transferència bancària