Convocatòria d’Atorgament d’Ajuts econòmics per al transport adaptat anualitat 2019

El transport adaptat es planteja com un servei complementari de suport als serveis socials d’atenció especialitzada per a persones grans amb dependència i persones amb (dis)capacitat, adaptant el seu grau de necessitat de suport a causa de mobilitat reduïda, la necessitat d’acompanyament o una demència diagnosticada.