Magdalena Jiménez Segura (Administrativa)
93 693 03 98
ssaespecial@ccbages.cat

Mònica Busuldu Cabot (Tècnica d’Envelliment i Diversitat Funcional)
93 693 03 84
tractambe@ccbages.cat

Adrià Silva Ramos (Auxiliar Administratiu)
93 693 03 78
acollida@ccbages.cat

Anna Mir Danés (Tècnica d’Acollida i Convivència)
93 693 03 78
acollida@ccbages.cat

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 a 18 h (dilluns, a excepció període comprès dintre el 15 de juny i el 15 de setembre).

El Servei d’Inclusió Social del Consell Comarcal del Bages té com a missió promoure i enfortir la convivència en la diversitat i la cohesió social de les polítiques d’atenció social del Bages, desenvolupar polítiques, programes i serveis d’inclusió social i comunitaris que afavoreixin el ple desenvolupament, l’equitat d’oportunitats, la participació, l’apoderament i una atenció integral adreçada a diferents individus i grups: persones grans, persones amb diversitat funcional i/o persones estrangeres immigrades, sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, refugiades, apàtrides i retornades.

 • Servei de primera acollida del Bages.
 • Servei d’interpretació lingüística.
 • Servei d’Assessorament d’Estrangeria.
 • Xarxa per a l’Acollida i la Inclusió de les persones Refugiades al Bages i sol·licitants de protecció internacional al Bages (XAIR).
 • Servei d’assessorament especialitzat en discapacitat.
 • Servei d’intèrpret de llengua de signes.
 • Suport a les persones sordes oralistes.
 • Recursos d’interès per a persones grans, persones amb diversitat funcional, familiars, entitats i associacions i professionals que treballen amb aquests col·lectius.
 • Desenvolupament d’activitats i programes de sensibilització, bon tracte i convivència en la diversitat als ajuntaments, centres educatius de primària, centres educatius de secundària i adreçades a la ciutadania en general.
 • Servei de transport adaptat i assistit del Bages.
 • Estudis, diagnosis i plans d’actuació.
 • Consell de les Persones Grans del Bages.
 • Taula per l’Acollida, la Protecció i la Inclusió dels adolescents i joves que han migrat sols al Bages.
 • Protocol d’Actuació contra els maltractaments a les Persones Grans del Bages.