De 9 a 14 h (de dilluns a divendres).
De 16 a 18.30 h (dilluns).

El canvi demogràfic viscut al Bages els darrers anys té un fort impacte en el conjunt de la societat. Aquesta realitat fa necessari un gran esforç per garantir l’apropament entre les persones nouvingudes i la societat catalana. D’altra banda és important tenir en compte que tot i que els fluxos migratoris s’han estabilitzat la comarca del Bages segueix essent una comarca amb un saldo migratori positiu.

L’arribada és un dels moments clau per a fer-ho. A través del Servei de Primera Acollida del Bages (S1A) es pretén afavorir la plena incorporació a la societat de la població nouvinguda immigrada, procurant afavorir la superació i el reequilibri d’aquelles mancances que puguin dificultar la igualtat d’oportunitats i el ple desenvolupament personal i familiar.

El Servei d’Assessorament del Servei de Primera Acollida s’adreça als tècnics i tècniques municipals de l’Àrea Bàsica del Bages, per tal de facilitar l’atenció als municipis, en tràmits, actuacions formatives i altres accions vinculades al Servei de Primera Acollida que s’han d’oferir des dels ens locals.