Els canvis demogràfics experimentats en els darrers anys, l’augment de l’esperança de vida i la disminució de la natalitat han provocat un increment molt significatiu del pes social de les persones grans a la nostra societat.

Aquest increment ha vingut acompanyat d’una major diversitat del col·lectiu de persones grans pel que fa a l’edat, la salut i la situació social, i de la introducció d’un nou discurs: el de les persones grans actives.

Amb l’objectiu d’atendre aquesta diversitat, el Consell Comarcal, des de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics dóna cobertura a un ampli ventall de necessitats de les persones grans. D’altra banda, des de l’Àrea d’Inclusió Social, juntament amb el Consell de les Persones Grans del Bages, s’impulsen iniciatives que promouen la participació de les persones grans, la defensa dels seus drets, el seu apoderament com a ciutadans i ciutadanes de ple dret i la sensibilització social envers el bon tracte a la gent gran.