Judit Balaguer Madrid (Arquitecta)
93 693 03 75
balaguermj@ccbages.cat

Xavier Pons Camps (Arquitecte)
93 693 03 75
ponscx@ccbages.cat

Laura Mas Tudó (Arquitecta)
93 693 03 75
mastl@ccbages.cat

Gemma Cucurella Pinilla (Enginyera)
93 693 03 75
cucurellapg@ccbages.cat

Salvador Soler Casacuberta (Enginyer)
93 693 03 75
solercs@ccbages.cat

Mireia Coll Camprubí (Enginyera)
93 693 03 75
collcm@ccbages.cat

Oriol Canyadell Miquel (Enginyer)
93 693 03 75
canyadellmo@ccbages.cat

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).

L’oficina tècnica presta servei als ajuntaments de la comarca en matèria d’enginyeria i arquitectura a través de la signatura de convenis de col·laboració o l’aplicació de taxes:

  • Servei d’enginyeria: es destinen professionals enginyers als ajuntaments per a la realització de les tasques pròpies d’enginyeria municipal: control i inspecció d’activitats, manteniment d’instal·lacions municipals, supervisió de serveis, projecció i gestió d’obres d’instal·lacions.
  • Servei d’arquitectura: es destinen professionals arquitectes als ajuntaments per a la realització de les tasques pròpies d’arquitectura municipal: planificació i gestió urbanística, informe de llicències i protecció de la legalitat urbanística, projecció i gestió d’obres d’urbanització i edificació.