Adequar la potència contractada, millorar la regulació de la calefacció o instal·lar calderes de biomassa són algunes de les actuacions amb més impacte

L’Agència comarcal de l’Energia del Bages, del Consell Comarcal, continua fent auditories energètiques en escoles per reduir la seva factura de llum i calefacció. Les darreres on s’ha dut a terme són l’escola Mare de déu del Patrocini de Cardona i l’escola Els Roures de Sant Feliu Sasserra. En el primer cas, s’ha detectat un potencial estalvi millorant la regulació de la calefacció, que pot arribar als 900 euros/any, o augmentar-lo fins a 7.000 si es canvia la caldera de gasoil per una de biomassa. En el segon cas, es pot arribar a un estalvi de 520 euros l’any només millorant la regulació de la calefacció.

Aquests són només alguns exemples de les mesures que les auditories, finançades per la Diputació de Barcelona, proposen a les escoles. Fins ara se n’han fet 13, la majoria de mesures proposades s’han aplicat, i es calcula que l’estalvi en la factura energètica  ha estat d’un 30% de mitjana en els centres que han participat en aquest programa.

La reducció de la factura es deu, en bona part, a l’adequació de la potència elèctrica contractada; a mesures que requereixen una inversió inicial com la instal·lació d’una caldera de biomassa. És el cas de  la caldera instal·lada per l’Ajuntament de Navàs a l’escola Sant Jordi  que ha permès reduir la factura anual en uns 10.000 euros,  o les millores en la regulació de la calefacció. En aquest cas, s’apliquen mesures molt senzilles amb l’objectiu que la calefacció estigui en funcionament el mínim d’hores possibles, aprofitant la inèrcia tèrmica de l’edifici per aturar-la unes hores abans que finalitzin les activitats de les escoles, la qual cosa suposa una reducció del consum sense renunciar al confort.

D’altra banda, paral·lelament a les auditories, també es duen a terme tallers de sensibilització que, amb el títol “Parlem de l’energia”, consten de dues sessions de treball. La primer consta d’una part teòrica on es parla, per exemple, de què és l’energia, formes de l’energia (calor, electricitat…), fonts d’energia renovables i no renovables, història de la utilització de l’energia, canvi climàtic i com reduir-lo… I s’introdueixen diferents hàbits molt senzills per reduir el consum, des d’apagar els llums quan no queda ningú a l’aula o anar a peu a l’escola fins a explicar als pares la conveniència d’instal·lar plaques solars a casa. En la sessió pràctica, es mostra l’ús de diferents aparells de mesura com ara una càmera termogràfica, un luxòmetre (mesurador de llum), mesuradors elèctrics, termòmetres, etc. El darrer exercici consisteix en l’elaboració d’un decàleg sobre bones pràctiques per penjar-lo a l’aula.

image_pdfExporta a PDF