Anna Grau Bosch
(Referent d’Ocupació Juvenil del Bages)
619 142 752
grauba@ccbages.cat
Sóc un/una jove d’entre 16 i 29 anys interessat/ada en el Programa Referent d’Ocupació Juvenil

Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i en el reglament que la desenvolupa, i en el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD).

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Base jurídica del tractament: Missió en interès públic, exercici de poders públics, compliment d’obligació legal.
Responsable del tractament: Consell Comarcal del Bages
Finalitat del tractament: Gestió dels expedients relatius al Programa Referent d’Ocupació Juvenil vinculat a les polítiques comarcals de Joventut.
Exercici de drets dels interessats: D’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les dades, limitació i d’oposició al tractament en la seu electrònica dirigint-vos al c/ Muralla de Sant Domènec, 24 (08241. Manresa) o bé mitjançant l’adreça de correu electrònic lopd@ccbages.cat
Les dades de caràcter personal que se us demanen són adequades, pertinents i no excessives en relació amb la finalitat.
En cas de detectar un ús inadequat de les vostres dades personals podeu presentar una reclamació a www.aepd.es

Nom i cognoms*

Edat*

Telèfon per poder contactar amb tu*

NIF/NIE/Passaport

Si desitges que et revisi el currículum, adjunta'l (màx. 25mb)

Actualment estàs

Què estudies?

A quin centre?

De què?

A quina empresa?

Marca la teva situació (últims estudis)
Què estudies?

A quin centre?

De què treballes?

A quina empresa?

Amb què et puc ajudar?

Població on vius*

Entrevista/tutories amb la referent preferible
MatíTarda

Estàs apuntat al SOC?*
SiNoNo sé què és

Estàs apuntat al Servei Local d'Ocupació del teu poble?
SiNoNo sé què és

Estàs donat d'alta a Garantia Juvenil?
SiNoNo sé què és