Es dona suport a persones amb discapacitat majors de 18 anys o persones grans que tenen dificultats de mobilitat i/o són dependents que s’han de desplaçar a centres de dia o bé a centres especials per a persones amb discapacitat

El Consell Comarcal del Bages va atendre un total de 188 persones durant l’any 2019 a través del servei de transport adaptat i assistit. Es tracta d’una convocatòria d’ajudes per al trasllat de persones amb discapacitat majors de 18 anys o persones grans, que presenten dificultats de mobilitat, i/o amb dependència o amb una demència diagnosticada, als centres de dia per a gent gran o bé als centres especials per a persones amb discapacitat. Els recursos destinats l’any passat per a aquestes ajudes van ser de 89.940 euros.

Sol·licituds presentades i tipus de servei

Pel que fa a les sol·licituds presentades, un total de 142 es van correspondre a persones físiques, onze a Ajuntaments amb transport propi o bé amb conveni amb el propi Consell Comarcal del Bages i tres pertanyents a centres de dia amb transport propi. La majoria d’ajudes (un 68,2%) van ser per al transport a centres de dia de gent gran, mentre que la resta (31,8%) va ser per a persones amb discapacitat que van accedir a diferents serveis d’AMPANS. El percentatge d’ajudes per a persones grans ha augmentat 12 punts des de l’any 2016, fet que indica que cada vegada més persones grans sol·liciten les ajudes en un context on l’augment de l’envelliment de la comarca fa que sigui un servei en creixement.

image_pdfExporta a PDF