De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).

poligonsbages.cat

Servei de localització empresarial

El Consell Comarcal del Bages treballa de forma conjunta amb els Ajuntaments de la comarca per la dinamització i millora dels polígons d’activitat econòmica del Bages, amb la col·laboració de les associacions d’empresaris/àries dels polígons de la comarca i amb el suport de la Diputació de Barcelona.

La dinamització i millora dels polígons del Bages es realitza amb l’actualització permanent del cens de polígons i empreses del Bages, l’edició i difusió de material de promoció industrial, el pla de suport a l’extensió de la fibra òptica als polígons, la realització d’estudis de millora paisatgística, el projecte de millora de la senyalització de les entrades dels polígons i/o altres específics a demanda dels Ajuntaments, el foment de l’associacionisme empresarial i l’impuls de nous projectes industrials.

Des del Servei de Localització Empresarial del Bages s’ofereix un acompanyament a les empreses que cerquin sòl industrial a la comarca, per facilitar-los la cerca de la nau o terreny que necessitin.

També es coorganitzen periòdicament amb altres entitats del territori jornades comarcals per debatre diferents aspectes relacionats amb la millora dels espais industrials així com trobades entre les diferents associacions empresarials existents. S’impulsa la col.laboració público-privada orientada a la dinamització i millora dels polígons d’activitat econòmica

Mapa dels PAEs del Bages

Fulleteria