De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 h a 18 h (dilluns, a excepció del període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre).

Resum executiu: Pla Industrial del Bages (PDF, 786KB)
Servei d'Ocupació de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Ministerio de trabajo, migraciones y seguridad social

L’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages, amb el suport econòmic de la Diputació de Barcelona, i amb l’ajut de la consultora Eurecat (Centre Tecnològic de Catalunya), han elaborat recentment un Pla Industrial del Bages. L’objectiu d’aquest Pla és marcar les línies estratègiques a tenir en compte per part de l’Administració per impulsar el creixement i la modernització de la indústria  i per millorar la competitivitat del territori.

En la redacció del Pla també s’han implicat els agents econòmics i socials de la comarca: Administració Pública, Universitats, centres de R+D+i, centres de formació, i agrupacions empresarials i patronals. Per realitzar l’anàlisi del territori s’han fet més de 25 entrevistes amb agents del territori i la indústria i una reunió d’Associacions Empresarials de Polígons del Bages a la que van assistir més de 50 persones.

Aquest Pla estratègic s’ha conceptualitzat per a reforçar la competitivitat de la indústria bagenca i el seu posicionament nacional i internacional així com per millorar les infraestructures,  les telecomunicacions i els polígons d’activitat econòmica, augmentar la disposició de parcel·les de sòl industrial de grans dimensions  i facilitar l’obtenció de crèdit per a l’impuls de nous projectes empresarials.

Pla industrial del bages
Pla industrial del bages

El Pla Industrial del Bages que és un document amb un termini temporal de quatre anys, inclou tres eixos estratègics: Eix 1 Territori, Eix 2 Persones i Eix 3 Smart Bages. Les línies de treball contemplen: l’aposta per polígons d’activitat econòmica sostenibles; facilitar la implantació d’empreses al territori; afavorir la internacionalització de les empreses; millorar les infraestructures; fomentar la innovació; afavorir el creixement de les PIMES; fomentar l’associacionisme empresarial i fomentar l’emprenedoria.

EIX 1.

Territori

Millora del polígons, la mobilitat i les infraestructures

Foment de programes de finançament per a la indústria

Posicionament internacional del Bages

EIX 2.

Persones

Atracció i retenció del talent

Nous perfils professionals d’ofici preparats per a la indústria del futur

Foment de les vocacions cientifíc-tecnològiques i cultura industrial

EIX 3.

Smart Bages

Excel·lència i referència en tecnologia digital sostenible

Potenciació de sectors emergents

Plataforma Smart Cities

Projecte liderat per:

Amb la participació de:

Amb el finançament de:

Logotip del Consell Comarcal del Bages.
Ajuntament de Manresa
eurecat
Diputació de Barcelona