El Consell Comarcal del Bages treballa de forma conjunta amb els Ajuntaments i entitats de la comarca per organitzar periòdicament jornades comarcals per debatre diferents aspectes relacionats amb la millora dels espais industrials així com trobades entre les diferents associacions empresarials existents. S’impulsa la col.laboració público-privada orientada a la dinamització i millora dels polígons d’activitat econòmica.