El Consell de les Persones Grans és un òrgan de consulta i de participació d’associacions, col.lectius, usuaris i entitats de serveis socials en els temes de vellesa.

Composició:

 • L’Assemblea
 • La Comissió Permanent

Composició de l’Assemblea General:

L’Assemblea està constituïda per totes les persones que formen part del Consell de les Persones Grans del Bages, de la següent manera:

 • El President/a
 • El Vicepresident/a primer/a i segon/a del Consell Comarcal
 • El Conseller/a comarcal per cada grup polític.
 • Els regidors/es de la comarca que tinguin delegats els temes de les persones grans
 • Dos/Dues delegats/es que formin part del Consell Municipal de la Gent Gran del Bages de Manresa.
 • Una persona delegada de cada Consell Municipal de les persones grans, excepte Manresa.
 • Una persona delegada de cada entitat, institució, o col·lectiu que gestiona serveis i equipaments destinats a les persones Grans.
 • Una persona en representació de cadascuna de les organitzacions sindicals que defenses els interessos de les persones Grans
 • Una persona en representació dels col·legis professionals dels col·lectius que treballen en el sector de les persones Grans
 • Una persona en representació de les persones professionals de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Bages
 • Una persona en representació de les persones usuàries de cada un dels establiments de serveis socials per a les persones grans.
 • Dues persones físiques que aportin coneixements o un bagatge específic en el camp de les persones grans.
 • La persona secretària tècnica del Consell de les persones Grans.

Composició de la Comissió Permanent

La Comissió Permanent està integrada pels següents membres:

 • President/a del Consell de les Persones Grans
 • Els dos vicepresidents/es del Consell de les Persones Grans
 • Dues persones delegades en representació del Consell Municipal de Gent Gran de Manresa que siguin membres de l’Assemblea General
 • Una persona delegada en representació de cadascun dels Consells Municipals de les persones grans, excepte Manresa, que siguin membres de l’Assemblea General.
 • Una persona delegada, membre de l’Assemblea, en representació d’una entitat de l’àmbit de Catalunya amb delegació a la comarca.
 • Una persona delegada, membre de l’Assemblea, en representació d’una entitat d’àmbit comarcal que gestiona serveis d’atenció a la gent gran.
 • Una persona delegada, membre de l’Assemblea, en representació dels casals i les associacions de les persones grans dels municipis de la comarca de menys de 1.000 habitants.
 • Una persona delegada, membre de l’Assemblea, en representació dels casals i les associacions de les persones grans dels municipis de la comarca amb un nombre d’habitants entre 1.001 i 5.000.
 • Una persona delegada, membre de l’Assemblea, en representació dels casals i les associacions de les persones grans dels municipis de la comarca de més de 5.000 habitants, exclòs Manresa.
 • Una persona delegada, membre de l’Assemblea, en representació de les residències i centres de dia de les persones grans de Manresa.
 • Una persona delegada, membre de l’Assemblea, en representació de les residències i centres de dia de les persones grans dels municipis de la comarca, excepte Manresa.
 • Dues persones delegades en representació de les organitzacions sindicals que defensen els interessos de les persones grans.
 • Una persona física que aporti coneixements o un bagatge específic en el camp de les persones grans.
 • Una persona en representació dels col·legis professionals dels col·lectius que treballen en el sector de les persones grans.
 • Una persona en representació dels professionals de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Bages.
 • La persona secretària tècnica del Consell de les Persones Grans.