Una vintena de professionals d’escoles de la comarca es formen per promoure espais compartits durant les estones d’esbarjo

El Consell Comarcal del Bages ha començat aquest mes d’octubre una formació per a mestres de la comarca que gira al voltant dels patis coeducatius. El seminari compta amb una vintena de mestres d’escoles del Bages i inclou 21 hores formatives fins al proper mes de març. La proposta concep el pati com un espai de joc i aprenentatge que permet el desenvolupament de capacitats com l’autoestima, la gestió d’emocions, les relacions socials, la cooperació i la col·laboració i la convivència, entre d’altres.

El pati de l’escola és molt important en l’aprenentatge de les criatures, és el primer espai públic de la infància, aquell on les criatures aprenen a relacionar-se i a organitzar-se fora del control familiar.

L’espai no és neutre, la seva configuració és el reflex d’uns valors socials i condiciona la  manera de relacionar-nos i d’aprendre i pot ésser un escenari on es reprodueixin rols socials i culturals, així com també desigualtats de gènere.

Trencar dinàmiques

La majoria d’escoles tenen una pista central en què la pràctica del futbol, sovint, limita la resta d’activitats i un ús de l’espai més igualitari. Per això, la formació proposa una transformació i millora del pati, no només com a espai de joc i trobada, sinó també per transformar les relacions de gènere.

El curs formarà mestres amb l’objectiu d’afavorir l’ús i el repartiment igualitari de l’espai del pati, garantint que totes i tots trobin el seu lloc, promoure espais compartits i reequilibrar els espais de tranquil·litat i diversificar les activitats de moviment, promovent l’autonomia, l’autoestima, el respecte i el suport mutu amb interacció amb la natura.

image_pdfExporta a PDF