Magdalena Jiménez Segura (Administrativa)
93 693 03 98
ssaespecial@ccbages.cat

De 8 a 15 h (de dilluns a divendres).
De 15.30 a 18 h (dilluns, a excepció període comprès dintre el 15 de juny i el 15 de setembre).

Servei d’atenció a persones amb (dis)capacitas.

Servei d’àmbit comarcal que ofereix atenció a les persones amb (dis)capacitats, a les seves famílies, suport als ajuntaments i a les entitats i associacions de persones amb (dis)capacitats.

  • Informar, assessorar i orientar a les persones amb (dis)capacitats i a les seves famílies.
  • Informar i assessorar la ciutadania i als ajuntaments en relació amb la (dis)capacitat.
  • Col·laborar amb les entitats i associacions relacionades amb l’àmbit de la discapacitat per tal de facilitar la inclusió social de les persones i millorar la seva qualitat de vida.
  • Accions de sensibilització social i difusió de (dis)capacitats.