Obert el termini per respondre els qüestionaris de les ponències A i B

Hi ha dues formes per respondre el qüestionari

A) Qüestionaris autoemplenables fins al 20 de juny – Opció més recomanable

B) Per imprimir i fer arribar al Consell Comarcal fins al 20 de juny

Recomanacions per respondre els qüestionaris

Podeu fer les vostres aportacions individualment o col·lectivament, responen un únic qüestionari entre unes quantes persones.

Per més informació consulteu l’apartat següent

El 8è Congrés Nacional de la Gent Gran (d’ara endavant, 8è CNGG) va ser convocat per l’honorable senyor Chakir El Homrani, conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, el 5 de desembre de 2018, a proposta i en el marc del Ple del Consell de la Gent Gran de Catalunya (d’ara endevant, CGGCat).

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través de la Direcció General de Famílies i de les direccions dels Serveis Territorials, dona suport al CGGCat en la preparació del 8è CNGG. El congrés té tres fases:

  • Precongressual: fase de recollida de les aportacions de les persones grans d’arreu del territori i elecció dels delegats i delegades. Temporització: d’abril a juny de 2019.

A partir d’aquest acte precongressual es farà arribar un qüestionari a tots els ajuntaments, entitats i associacions de persones grans, residències, centres de dia i de salut de la comarca per tal que en puguin fer la màxima difusió entre les persones que formen part d’aquest grup d’edat. El retorn del qüestionari complimentat s’ha de fer en un temps determinat des de la seva recepció a l’adreça electrònica o pel sistema que es comuniqui en el seu moment. Totes les aportacions es recolliran per tal de donar contingut a les ponències, amb l’objectiu d’incorporar el màxim de visions dels bagencs i bagenques al 8è CNGG. Per més informació podeu consultar la nota de premsa

  • Congressual: esmenes dels delegats i delegades als textos de proposta de les ponències i l’acte principal. L’acte principal del 8è CNGG tindrà lloc al monestir de Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, el 25 d’octubre de 2019. Per la seva ubicació al cor de Catalunya, es considera un punt intermedi perquè totes les persones hi puguin assistir.
  • Postcongressual: tramesa del MANIFEST, que conté les conclusions recollides a l’acte Congressual, i seran lliurades a les administracions, institucions i entitats competents, fent-ne un seguiment de l’evolució i del compliment i difusió al territori. L’objectiu és poder garantir la coordinació i el seguiment actiu de les accions que s’estan duent a terme. Aquestes actuacions tenen la voluntat de donar compliment als acords que s’assoliran al Congrés, i que han de marcar l’agenda política en l’àmbit de les persones grans fins la propera edició congressual, segurament l’any 2023, quan està previst fer el 9è CNGG.