Activitat econòmica del Bages

La comarca del Bages, situada al centre de Catalunya, té Manresa com a capital i està comunicada amb totes les ciutats importants del país i amb Europa. El Bages s’ha convertit en un enclavament estratègic per a moltes empreses.

El sector serveis concentra el 63% del nombre de treballadors/ores afiliats al règim general de la seguretat social, la indústria el 32,7%, la construcció el 5% i l’agricultura el 0,5%. El percentatge de treballadors/ores en el sector industrial és un percentatge molt superior al 15% de promig de la província de Barcelona; la comarca manté, doncs, el seu caràcter industrial.

El procés d’industrialització de la comarca ha estat lligat a l’abundància d’energia hidràulica i a les facilitats del seu aprofitament, amb empreses tèxtils que es van instal·lar al llarg dels rius Cardener i Llobregat, empreses extractives en la conca potàssica i d’explotació de pedreres a Sant Vicenç de Castellet i a Castellgalí. Als anys 60 i 70 el sector metal·lúrgic va viure un creixement considerable. No obstant això, amb la crisi del tèxtil i, posteriorment, del sector miner, es va produir un canvi de les pautes de desenvolupament que van portar cap a un procés de diversificació industrial i de recomposició de l’estructura industrial. El Bages va deixar de ser una comarca especialitzada en indústries tèxtils i en mineria potàssica. Actualment, al costat d’aquests sectors també sobresurten el metal·lúrgic, el de les indústries alimentàries i el de la indústria manufacturera.

En l’actualitat, al Bages hi ha aproximadament 5.223 centres de cotització (empreses). L’estructura empresarial del Bages està dominada per la petita empresa, i especialment per la microempresa, el 76,4% de les empreses tenen menys de 5 treballadors/ores el 21,3% entre 6 i 50 i 1,9% entre 51 i 250 i només el 0,3% més de 250 treballadors/ores.

Des de la dècada dels 70 i fins als 90 el Bages va viure la proliferació de polígons industrials; es crearen nombrosos polígons industrials on s’instal·laren les indústries que surten dels nuclis urbans i les empreses multinacionals que trien el Bages com a ubicació. Dels 30 municipis de la comarca del Bages, 23 compten amb polígons d’activitat econòmica.  Els polígons s’han anat transformant i acollint activitats no només productives sinó també terciàries. S’han instal·lat a la comarca grans plataformes logístiques i de distribució. Actualment, a la comarca hi ha més de 100 polígons que acullen quasi 1.500 empreses i el planejament municipal preveu el desenvolupament de 30 polígons més en el futur.

L’oferta turística de la comarca ha estat molt positiva els darrers anys. El nombre de places d’establiments hotelers s’ha incrementat un 20% arribant a més de 1.500 places. Els indicadors de demanda tenen també una evolució positiva, el nombre de viatgers en establiments hotelers i establiments de turisme rural va a l’alça i augmenten significativament el nombre de pernoctacions respecte anys anteriors.

Més informació a: