El territori del Bages

Situació

La comarca del Bages es troba enclavada al centre del Principat, màxim exponent de la Catalunya Central constitueix una autèntica cruïlla de xarxa de comunicacions que ha estat essencial per la comarca.

El rius Llobregat i Cardener i els seus principals afluents conformen l’estructura hidrogràfica bàsica de la comarca i, alhora, en determinen l’orografia. Les terres planes al voltant del nucli central de Manresa conformen l’anomenat Pla de Bages, que alhora està envoltat d’altiplans i serres.

La comarca té un territori extens, amb una superfície de 1.092,3 km2, la major part del territori (73%) es correspon a boscos i bosquines i també un percentatge força elevat (21%) és conreada, per tant, la superfície ocupada per sòl urbà, urbanitzable o per infraestructures és baixa (6%) però és on es concentren els nuclis de població i centres d’activitat econòmica.

Des de l’any 2015 la comarca la conformen 30 municipis on hi viuen 174.604 persones, un 43% concentrades a la capital, Manresa