Servei Informàtica Municipal

Aquest servei es va iniciar el 1994 amb l’objectiu d’oferir difusió i actuacions en matèria d’informàtica i noves tecnologies als ajuntaments a través d’un conveni de suport.  L’objectiu principal és el del cobrir les necessitats pròpies d’un departament d’informàtica i suport en matèria de telecomunicacions.

Amb el temps les seves tasques s’han especialitzat en funció de les necessitats de les administracions locals que en alguns casos venen marcades per lleis, com la 11/2007 que ha de garantir l’accés dels ciutadans a les administracions públiques a través de les noves tecnologies, i en altres casos es dona suport en la implementació de projectes concrets que milloren la gestió municipal col.laborant amb els tècnics de l’ajuntament.

Cal destacar les tasques de difusió i suport de les eines d’administració electrònica a través de les webs o i potenciar la interoperabilitat de les administracions per tal que el ciutadà no hagi de presentar dades que ja estan en poder d’altres administracions. En aquest aspecte el Consell Comarcal té signat un conveni de col.laboració amb el Consorci d’Administració Oberta Electrònica de Catalunya per tal de poder treballar conjuntament en benefici dels ajuntaments, ciutadans i empreses.

El Consell Comarcal és actualment entitat de registre T-CAT reconeguts per l’Agència Catalana de Certificació (CATCERT), fet que li permet l’emissió de certificats electrònics de treballador públic T-CAT per a les administracions de la comarca en terminis màxims de 48 hores si es tracta de certificats urgents.

Recentment es treballa en el desenvolupament i evolució d’una extranet comarcal que permet oferir serveis i aplicatius per als ajuntaments basant-se en el model de mancomunar serveis i costos entre els municipis i que ja compta amb l’experiència de models similars com  aplicatius de registre o de gestió de municipis.

Actualment es participa en el projecte de compra agregada de serveis de Telecomunicacions promogut pel consorci Localret conjuntament amb municipis de la comarca i comarques veïnes, amb l’objectiu d’obtenir millors condicions tècniques i econòmiques.

Hores d’ara el servei s’ofereix amb un equip tècnic de persones que realitzen actuacions presencials en els municipis i un programador dedicat al projecte de la intranet.   També s’ha signat contractes amb empreses tecnològiques per completar l’assoliment dels objectius i es col.labora amb empreses i altres entitats que també ofereixen serveis a les administracions per tal que, entre tots, es pugui garantir resultats i eficiència.

Responsable del servei:
Joan Monrós i Careta

Contacte:
Tel: 93 693 03 81
Correu-e: sim@ccbages.cat

Horari:
de 8 a 15 h (de dilluns a divendres). De 16 a 18.30 h (dilluns)