Totes les famílies que compleixin els requisits tindran, com a mínim, la beca del 50% assegurada

El darrer curs, un 66% de les famílies han demanat compactar la beca

El Consell Comarcal del Bages ha obert el període per sol·licitar beques per al menjador escolar per al proper curs 2017-2018, atorgades per la Generalitat de Catalunya i gestionades pel Consell. Totes les famílies que no superin els llindars de renda establerts i entrin a la convocatòria tindran assegurada com a mínim una beca del 50% del preu del menjador des del primer moment, sense haver d’entrar en llistes d’espera. Les famílies han de presentar la sol·licitud als centres docents durant les properes setmanes. La data màxima de recollida de documentació a les escoles és el dia 17 de maig, però cada centre ha marcat els seus terminis.

Hi haurà beques per dos imports: el 100% del total del preu de menjador, i el 50%. Les famílies que rebin un ajut del 50% tenen la possibilitat de compactar-lo deixant els nens a dinar a l’escola només alguns dies cada setmana. Però no es podrà compactar de forma continuada, és a dir, durant uns mesos seguits.

Per entrar a la convocatòria de beques, la família ha d’estar per sota dels límits de renda anual marcats:

  • Primer adult (sustentador principal): 9.667,30 euros
  • Segon adult (sustentador principal): 4.833,60 euros
  • Altres adults que integren la unitat familiar diferents als sustentadors principals: 2.416,80 euros
  • Per cada nen/a de la unitat familiar: 2.900,20 euros

Si la renda familiar anual no supera el llindar del 60% d’aquests imports i s’acrediten altres punts (com família nombrosa, monoparentalitat, infants en acolliment en la unitat familiar, condició de discapacitat de l’alumne o germans, situació de risc social, etc.) es podrà optar a una beca del 100% del valor del preu del menjador.

Les beques del curs 2016-2017

El curs actual, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat ha destinat gairebé 1.200.626,50 euros a beques menjador al territori (300.000 euros més que el curs anterior), que han arribat a un total de 2.340 famílies: 2.196 han tingut beca del 50% durant tot el curs; i 144 famílies han accedit a la beca del 100%. D’entre el total de beques del 50%, 1.453 han demanat la compactació (xifra que suposa un 66% aproximadament), tot i que algunes han deixat de compactar perquè durant el curs han rebut ajuts complementaris dels Ajuntaments.

2017-05-05T07:56:01+00:00divendres, 5 de maig de 2017|