Des del 30 de novembre i fins al 7 de desembre no es podrà accedir amb vehicle a l’ETAP Bages-Llobregat i al dipòsit vell de la Rampinya de Sallent, i fins a l’11 de desembre en el cas dels vehicles pesants.

Pròximament es produiran afectacions a l’entroncament amb el camí de Sallent a Castellnou de Bages.

Atès que el tram final del camí d’accés a l’ETAP Bages-Llobregat presenta algunes zones de fort pendent que es degraden amb facilitat quan plou, el Consell Comarcal del Bages comunica que aquest dijous 30 de novembre s’inicien un seguit d’obres de millora de la plataforma, les cunetes i la rasant. Està previst formigonar el tram final d’aquest camí, així com també l’encreuament amb el torrent, en una actuació finançada pel Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya,

Les obres de millora en aquesta zona impliquen que des d’aquest dijous 30 de novembre i fins al 7 de desembre no es podrà accedir amb vehicle a l’ETAP Bages-Llobregat i al dipòsit vell de la Rampinya de Sallent, i fins a l’11 de desembre en el cas dels vehicles pesants. Mentre duri el tall de trànsit, els vehicles es podran estacionar a uns 200 metres de l’ETAP/dipòsit de la Rampinya.

De la seva banda, l’entroncament amb el camí de Castellnou es pavimentarà en dues etapes per evitar talls prolongats, si bé el trànsit de vehicles pesats es pot veure alterat. Respecte a la pavimentació del tram inferior del camí d’accés a l’ETAP Bages-Llobregrat, el Consell Comarcal del Bages informarà un cop es programi la data d’execució. En aquest sentit, no es preveuen afectacions severes al trànsit, ja que es disposa d’un camí alternatiu.

2017-11-30T16:47:04+00:00Dijous, 30 de Novembre de 2017|