Àrea Econòmica

Àrea de Turisme

Àrea de Territori i Habitatge

Àrea d’Educació, Cultura, Joventut, Esports i Comunicació