Serveis Socials Atenció Especialitzada, Acollida, Integració i Gent Gran 2018-01-05T10:06:55+00:00

Informació general

Des d’aquesta àrea es treballa en els següents àmbits:

  • Servei especialitzat d’atenció a la infància i l’adolescència del Bages-Berguedà.
  • Servei de transport Adaptat a la comarca del Bages.
  • Servei d’Acollida i Ciutadania.
  • Servei d’Atenció a la Gent Gran.
  • Servei d’atenció a Persones amb Discapacitat.

CONVOCATÒRIA D’ATORGAMENT D’AJUTS ECONÒMICS PER AL TRANSPORT ADAPTAT ANUALITAT 2017

Responsable del servei:

Contacte:

Tel: 93 693 03 98

Correu-e: ssaespecial@ccbages.cat

Horari:

de 8 a 15 h (de dilluns a divendres). De 16 a 18.30 h (dilluns)