La sessió “Presentació del perfil de turista del Bages” impulsada per la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal tenia com a objectiu donar a conèixer dades analítiques entorn dels visitants al territori. Per a més informació, podeu consultar aquest document

L’Espai 1522 de Manresa va acollir la “Presentació del perfil de turista del Bages”, una sessió a càrrec del laboratori de turisme de la DIBA i dirigida a professionals d’empreses privades i entitats públiques de tots els àmbits del sector turístic. A partir dels resultats obtinguts de les enquestes i dades obtingudes l’any 2016, durant la trobada es van facilitar un ampli ventall d’estadístiques en relació als hàbits de comportament dels visitants i les valoracions que van fer de l’estada.

A més, també es va introduir el Tourist Data System, un nou sistema de recopilació de dades d’ocupació adreçada als allotjaments de la comarca, i la Regidoria de Turisme de l’Ajuntament de Manresa va aprofitar per presentar “l’Espai 1522: La Ciutat d’Ignasi”, un nou equipament de la ciutat on es pot visitar l’espai museïtzat a l’antic convent de Sant Domènec. El conseller de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal, Josep Canals, assenyala la importància d’aquesta presentació que “propicia la màxima cooperació i coresponsabilitat público-privada per fer front als reptes que es plantegen en l’ordenació, programació, coneixement, estratègia, qualitat i innovació en el sector turístic comarcal”.

El perfil dels visitants del Bages

El 65’4% de les persones que van visitar el Bages van ser homes i el 34’6 restant eren dones, majoritàriament de nacionalitat espanyola (72’8%) i francesa (5’4%). El segment d’edat més important va ser la franja compresa entre els 35 i 44 anys i l’edat mitjana dels turistes fou de 45’5 anys. Segons les enquestes, els visitants van afrontar una despesa total de 255 euros per persona durant el viatge i la mitjana de nits d’estada va ser de 3’6 nits. En aquest aspecte, la pràctica totalitat dels visitants es van allotjar en hotels durant les seves pernoctacions (82%).

L’oci (49’2%) i les finalitats professionals (42’3%) van esdevenir els principals motius dels viatges al Bages, uns desplaçaments al nostre territori que es van fer majoritàriament en cotxe com a mitjà de transport principal. A més, la principal font d’informació per planificar el viatge va ser Internet, les xarxes socials i els blogs, amb un percentatge de gairebé el 50%, sobretot cercant tranquil·litat i naturalesa i activitats relacionades amb el senderisme i la cultura.

En paraules de Josep Canals, aquestes dades esdevenen “una eina perfecta per detectar quins són els actius i valors que tenim a nivell turístic per així poder posicionar-los i adoptar mesures de millora de la competitivitat del sector”.

L’oferta turística al territori

El Bages va disposar l’any 2016 de 2.677 places destinades al turisme, distribuïdes en un total de 189 establiments i representant un 2% de l’oferta de places de l’entorn de Barcelona. Respecte a l’any anterior, les places en Habitatges d’Ús Turístic (HUT) van augmentar un 28’2%, mentre que les places en establiments hotelers van caure un 15’9%. En aquest sentit, però, cal destacar que els hotels continuen copsant el 39% del total de les places destinades al turisme que s’ofereixen al Bages. Quant a l’oferta de càmpings, turisme rural i apartaments, els números es van mantenir respecte a 2015 amb 504, 493 i 236 places, respectivament.

A més, segons l’Índex de Reputació Online facilitat pel laboratori de turisme de la DIBA, el Bages té una reputació online elevada i la seva qualificació quant a espai hoteler, gastronomia i espais d’interès supera la mitjana de la resta de destinacions de Barcelona, sense incloure la capital catalana. Tot i això, la contribució del turisme al PIB del territori només representa un 7’2%, essent el Bages la sisena comarca de l’entorn de Barcelona amb menys pes econòmic relacionat amb l’activitat turística. Per a més detalls, podeu consultar aquest document.

2017-09-22T14:00:50+00:00divendres, 22 de setembre de 2017|