Projecte RUBIK per l’ Ocupació social2017-01-30T09:12:53+00:00

Nova convocatòria adreçada als ajuntaments de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca del Bages (BOP. 9 de maig 2016)

L’Objecte és la regulació i definició del conjunt de condicions i el procediment per a l’atorgament d’ajuts econòmics  als  Ajuntaments de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca del Bages per incentivar la contractació laboral per un període mínim de sis mesos de persones ocupables en situació de vulnerabilitat social que es troben en la borsa de candidats/es Rubik proposada pels serveis socials municipals. Aquesta borsa podrà ser ampliada, en cas que sigui necessari per cobrir l’oferta d’ocupació, per part dels Serveis Socials amb mes persones candidates respectant el perfil de vulnerabilitat social.

La finalitat d’aquests ajuts és contribuir a incentivar la contractació de persones ocupables que estan en situació de vulnerabilitat social per evitar l’exclusió social i incrementar la reinserció social i laboral.

Tipus d’ajut:  Aportació econòmica de 5.000€ per contractes mínim de 25 h/setmanal i mínim de 6 mesos.

Els Ajuntaments podran presentar fins a 3 ofertes laborals que després s’atorgaran d’acord la Base 12.

Procediment: Omplir la sol·licitud i la declaració responsable, signar-la i presentar-la en el registre del Consell Comarcal del Bages, Muralla Sant Domènec, 24, 08241 de Manresa o per la plataforma EACAT

Termini de presentació sol·licitud: data límit el  31 de maig de 2016

Per qualsevol aclariment o dubte contacteu, amb el Consell Comarcal del Bages, mitjançant l’adreça  rubik@ccbages.cat

Zona de descàrrega: