Processos de selecció 2017-11-03T12:11:04+00:00

Processos de selecció de personal

Bases i convocatòria pública per a la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants per a la categoria de tècnic/a de grau mitjà de gestió per a l’Àrea de Turisme. (El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 2 d’octubre de 2017)

Bases i convocatòria pública per a la selecció mitjançant mitjançant concurs oposició d’un/a tècnic/a mitjà/na per a un lloc de treball temporal com a agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL), Pla de Treball per a l’impuls del Pla Industrial del Bages. (El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 25 de setembre de 2017)

Bases i convocatòria pública per a la selecció mitjançant oposició, d’un/a  arquitecte/a tècnic/a per a l’Àrea de Territori i Habitatge del Consell Comarcal del Bages, per a l’execució d’un programa temporal mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/na per programa, grup A2. (El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 23 d’agost de 2017)

Bases i convocatòria pública per a la selecció mitjançant oposició, d’un/a  enginyer/a per a l’Àrea de Territori i Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages, per a l’execució d’un programa temporal mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/na per programa, grup A1. (El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 14 de juny de 2017)