Processos de selecció2018-06-26T08:05:29+00:00

Processos de selecció de personal

Convocatòria pública per a la selecció mitjançant oposició, d’un tècnic/a de grau mig del projecte FEDER, per a l’execució d’un programa temporal mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/na per programa, grup A2 . (El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 4 de juny de 2018)

Convocatòria pública per a la selecció mitjançant oposició, de dos enginyers/es per a l’Àrea de Territori i Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages, per a l’execució d’un programa temporal mitjançant nomenament de funcionari/ària interí/na per programa, grup A1. (El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 25 d’abril de 2018)

Convocatòria pública per a la selecció mitjançant oposició per contractar en règim laboral temporal d’interinitat un/a Director/a científic/a del GEOPARC (A1), (Adscripció al Patronat del Parc Geològic de la Catalunya Central). (El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 5 de març de 2018)