Processos de selecció2018-12-07T14:23:44+00:00

Processos de selecció de personal

Convocatòria pública per a la creació d’una borsa d’aspirants per a contractacions temporals i/o nomenaments interins per a la categoria d’auxiliar administratiu/iva. (El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 28 de setembre de 2018)

Convocatòria pública urgent per a la selecció mitjançant oposició per contractar en règim laboral temporal d’interinitat un/a tècnic/a de Gestió Especialitzada per a l’Àrea d’Educació, Cultura, Joventut. (El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 15 d’octubre de 2018).

Convocatòria pública urgent per a la selecció mitjançant oposició d’un/a tècnic/a mitjà/a per a un lloc de treball temporal com a agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL). (El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 30 d’octubre de 2018).

Convocatòria pública urgent per a la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants per la categoria d’Educadors/es Socials per al Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, grup A2. (El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 26 de novembre de 2018).

Convocatòria pública urgent per a la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants per la categoria de Treballadors/es Socials per a l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat, grup A2. (El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 28 de novembre de 2018).