Processos de selecció de personal

Convocatòria pública urgent per a la selecció mitjançant oposició, per a la creació d’una borsa de treball per cobrir necessitats concretes prioritàries de caràcter temporal i/o vacants per la categoria de tècnic/a grau mig (A2) de l’Arxiu Comarcal del Bages. (El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 21 de maig 2019).

Convocatòria pública urgent per a la selecció mitjançant oposició, per al nomenament de funcionari/ària interí/na per programa de quatre enginyers/es per l’execució del programa “Prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria. (El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 31 de maig de 2019).

Convocatòria pública urgent per a la selecció mitjançant oposició, per al nomenament de funcionari/ària interí/na per programa  d’un/a arquitecte/a a jornada complerta de 37,5h/setmanals, i d’un/a arquitecte/a a jornada parcial de 30h/setmanals, per l’execució del programa “Prestació d’assistència tècnica en matèria d’arquitectura”, grup A1. (El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 18 de juny 2019).

Convocatòria pública per a la selecció mitjançant oposició, d’un/a tècnic/a mitjà/a per a un lloc de treball temporal com a agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL), “Impuls de Bages Turisme”, grup A2. Termini de presentació d’instàncies: del 13 de juny al 27 de juny 2019 (ambdós inclosos).

Convocatòria pública del procés de selecció, mitjançant oposició, d’un/a administratiu/va per a l’Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages i vinculat al Contracte Programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Termini de presentació d’instàncies: del 22 de juny al 8 de juliol 2019 (ambdós inclosos).