Organigrama polític

Agustí Comas i Guitó
Agustí Comas i GuitóERC-AM
President
Conseller de l’Àrea de Presidència
comasga@ccbages.cat
Estefania Torrente i Guerrero
Estefania Torrente i GuerreroERC-AM
Vicepresidenta quarta
Consellera de l’Àrea Econòmica
torrentege@ccbages.cat
Albert Marañón i Ledesma
Albert Marañón i LedesmaICV-E
Vicepresident segon
Conseller de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania
maranonla@ccbages.cat
Josep Canals i Palau
Josep Canals i PalauERC-AM
Vicepresident tercer
Conseller de l’Àrea de Turisme
canalspj@ccbages.cat
Joan Badia i Pujol
Joan Badia i PujolERC-AM
Vicepresident primer
Conseller de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal
badiapj@ccbages.cat
Ferran Estruch i Torrents
Ferran Estruch i TorrentsERC-AM
Conseller de l’Àrea de Territori i Habitatge
estruchtf@ccbages.cat
Marc Aloy i Guàrdia
Marc Aloy i GuàrdiaERC-AM
Conseller de l’Àrea de Medi Ambient
aloygm@ccbages.cat
Eloi Hernàndez i Mosella
Eloi Hernàndez i MosellaERC-AM
Conseller de l’Àrea d’Educació, Cultura, Joventut, Esports i Comunicació
hernandezmel@ccbages.cat
Enric Forcada i Valiente
Enric Forcada i ValienteERC-AM
Conseller de l’Àrea de Suport als Municipis
forcadave@ccbages.cat
Presidència: Estefania Torrente i Guerrero (ERC-AM)
Vicepresidència: Josep Canals i Palau (ERC-AM)
(presidirà en supòsits d’absència del president/a)

Titulars:
Narcís Lupón Sala (CIU)
Estefania Torrente i Guerrero (ERC-AM)
Mercè Cardona i Junyent (PSC-CP)
Jordi Masdeu Valverde (CUP)
Albert Marañón i Ledesma (ICV-E)
Roger Genescà Campí (GMC)

Suplents:
Xavier Silva Galera (CIU)
Josep Canals i Palau (ERC-AM)
Josefa Rodríguez Pérez (PSC-CP)
Aleix Solé Sellarés (CUP)

Presidència: Marc Aloy i Guàrdia (ERC-AM)
Vicepresidència: Ferran Estruch i Torrents (ERC-AM)
(presidirà en supòsits d’absència del president/a)

Titulars:
Sergi Grau i Torrent (CIU)
Marc Aloy i Guàrdia (ERC-AM)
Josefa Rodríguez Pérez (PSC-CP)
Jordi Masdeu Valverde (CUP)
Albert Marañón i Ledesma (ICV-E)
Roger Genescà Campi (GMC)

Suplents:
Noèlia Ramírez i Calatrava (CIU)
Ferran Estruch i Torrents (ERC-AM)
Élia Tortolero Orejuela (PSC-CP)
Aleix Solé Sellarés (CUP)

Presidència: Albert Marañón i Ledesma (ICV-E)
Vicepresidència: Eloi Hernàndez i Mosella (ERC-AM)
(presidirà en supòsits d’absència del president/a)

Titulars:
M. Carme Alòs Pintó (CIU)
Eloi Hernàndez i Mosella (ERC-AM)
Élia Tortolero Orejuela (PSC-CP)
Jordi Masdeu Valverde (CUP)
Albert Marañón i Ledesma (ICV-E)
Roger Genescà Campí (GCM)

Suplents:
Santiago Llopart Bernad (CIU)
Ferran Estruchi  Torrents (ERC-AM)
Mercè Cardona i Junyent (PSC-CP)
Aleix Solé Sellarés (CUP)

Presidència: Estefania Torrente i Guerrero (ERC-AM)
Vicepresidència: Josep Canals i Palau (ERC-AM)
(presidirà en supòsits d’absència del president/a)

Titulars:
Santiago Llopart i Bernard (CIU)
Estefania Torrente i Guerrero (ERC-AM)
Mercè Cardona Junyent (PSC-CP)
Jordi Masdeu Valverde (CUP)
Albert Marañón i Ledesma (ICV-E)
Roger Genescà Campí (GMC)

Suplents:
M. Carme Alòs Pintó (CIU)
Josep Canals Palau (ERC-AM)
Josefa Rodríguez Pérez (PSC-CP)
Aleix Solé Sellarés (CUP)
Ferran Estruch i Torrents (ERC-AM)

Organigrama Tècnic

Gerent | Cristina Rubio Segura

Departament de Prèsidencia/Gerència

Gerent
Cristina Rubio Segura

Montserrat Ramos Sedano (Administrativa)


Departament de Serveis Generals

Responsable
Maria Llum Bruno García (Secretaria general)

Isabel Alarcón Casòliva (Tècnica de gestió de personal)
Eva M. López Quesada (Administrativa)
M. Dolors Simón Torra (Administrativa)
Betlem Pascual Serra (Tècnica PO FEDER)


Departament de Registre i Atenció al Públic

Responsable
Maria Llum Bruno García (Secretaria general)

Josep M. Llucià Aubia (Administratiu)

Departament de Serveis Financers

Responsable
Francisca Crespiera i Oms (Interventora)
Montserrat Vila i Prat (Tresorera)

Alba García Pérez (Administrativa)
Míriam Guerrero Pérez (Administrativa)

Departament de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat

Responsable
Flori Mérida Barrero

Serveis socials bàsics
Alicia Benito Conde (Tècnica de suport)
Fina Bonache Ortiz (Treballadora social)
Concepció Caelles Casanovas (Educadora Social)
Ester Martí Riera (Treballadora social)
Susanna Quero Rodríguez (Treballadora familiar)
Montserrat Reina Martínez (Treballadora social)
Adelina Palma Velázquez (Administrativa)
Núria Prat Sopeña (Treballadora social)


Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)

Responsable
Flori Mérida Barrero

Sandra Alvarado Gómez (Psicòloga)
Ester Arcos i Rossell (Advocada)
Ester Jodar Torrecillas (Tècnica d’Igualtat)


Servei d’Atenció a la Infancia i Adolescència (SAIA)

Responsable
Xavier Montes i Azagra

Magdalena Jiménez Segura (Administrativa)
Elisabet Agüera Blanque (Educadora social)
Jose Luís Dastis Martínez (Psicòleg)
Montserrat Díaz Sánchez (Treballadora social)
Emma Gonzalo Gallego (Treballadora social)
Jordi Pidelaserra Font (Pedagog)
Anna Roca Querol (Educadora Social)
M. Cristina Sala Bueno (Treballadora Social)
Montse Segon Armengol (Psicòloga)
Elisabet Soler Costa (Psicòloga)
Anna Ureña Calaveras (Educadora Social)


Servei d’Inclusió Social

Responsable
Roser Nin Blanco

Magdalena Jménez Segura (Administrativa)
Mònica Busuldu Cabot (Tècnica)


Servei d’Atenció Integral (SAI) LGTBI Bages

Responsable
Flori Mérida Barrero

Departament de Turisme i Geoparc

Responsable
Montserrat Selga Basomba (Tècnica del Rebost del Bages)

Ferran Climent Costa (Director científic del Geoparc)
Gemma Jiménez Cortés (Administrativa)

Departament de Promoció Comarcal i Dinamització Socioeconòmica

Responsable
Isabel Ledesma Fernández

Adrià Martí Torra (Tècnic AODL per l’impuls del Pla Industrial del Bages)
Carla Puiggrós Mussons (Tècnica AODL programa Taula de la Formació del Bages)
Joan Martínez Vila (Tècnic)


Programes d’ocupació

Responsable
Isabel Ledesma Fernández

Marina González Descarga (Tècnica de coordinació de programa Treball i Formació)

Departament de Protecció Civil

Responsable
Noemí Fosas

Sònia Oliver Díaz (Tècnica de Protecció Civil)


Departament d’Habitatge

Responsable
Chari Caballero García

Marcel Escola Torra (Aquitecte tècnic)
Sònia Reillo Monteagudo (Auxiliar administrativa)
Elisenda Mata Aymerich (Auxiliar administrativa)

Departament de Medi Ambient

Responsable
Noemí Fosas Ferrer

Marta Fíguls Tristany (Tècnica)
Gemma Cucurella Pinilla (Enginyera)
Marta Benítez Almedina (Tècnica)
Cristina Sala Trulls (Tècnica d’Administració Especial)


Oficina Tècnica Comarcal

Judit Balaguer Madrid (Arquitecta)
Gemma Cucurella Pinilla (Enginyera)


Agència Comarcal de l’Energia del Bages

Responsable
Noemí Fosas Ferrer
Antoni J. Hernández Casahuga (Enginyer)
Cristina Sala Trulls (Tècnica d’Administració Especial)

Departament d’Educació

Responsable
Aleix Solé Sellarés

Marina Escàmez Marquès (Administrativa)
Montserrat Fernández Vargas (Acompanyant de transport)
Carme López Trasserras (Acompanyant de transport)
Eva Sensada Correas (Auxiliar administrativa)
Pere Vilarasau Soler (Xofer)


Departament de Cultura

Responsable
Aleix Solé Sellarés


Departament de Joventut

Responsable
Aleix Solé Sellarés

Alba Pascual Sarri (Tècnica)
Anna Grau Bosch (Tècnica d’ocupació juvenil)


Consell Esportiu del Bages

Responsable
Mario Carballar i Ortega (Secretari Tècnic)

President
Josep Empez García

Montse Vancell Barniol (Administrativa)
Ferran Tarazona Carulla (Tècnic)
Mireia Basora Miguel (Tècnica)
José Villareal Moreno (Tècnic)


Departament de Comunicació

Responsable
Montserrat Ramos Sedano

Eder Pozo Pérez (Tècnic)

Departament d’Informàtica

Responsable
Joan Monrós Careta

Valentí Cano Blancafort (Tècnic auxiliar d’informàtica, seguretat i sistemes)
Jordi Rubinart Martínez (Tècnic auxiliar d’informàtica i programació)


Departament de Suport als Municipis

Marc Caballol Solà (Tècnic auxiliar d’informàtica)
Daniel Portella Bergés (Tècnic auxiliar d’informàtica)


Oficina Comarcal d’informació al Consumidor (OCIC)

Responsable
Carles Borràs Marin

Maria Carmen Rodríguez Cuadra (Auxiliar administrativa)