Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica2017-01-30T09:12:55+00:00

Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica

Què ès l’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica?
L’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica és un servei adreçat als ajuntaments de la comarca que pretén donar-los suport tècnic, assessorament i acompanyament en el seu procés de modernització mitjançant la implantació de l’administració electrònica.

Quins serveis oferim?

1. Servei d’assessorament en administració electrònica

Oferim assessorament i acompanyament continuat durant el procés d’implantació dels serveis d’administració electrònica i de seguretat del Consorci AOC, CATCERT – Agència Catalana de Certificació i CESICAT, preferentment en els ajuntaments menors de 20.000 habitants.

El catàleg dels serveis és pot consultar en l’apartat de Serveis del web del Consorci AOC. Els principals serveis són:

 • eTRAM: Mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet
 • Via Oberta: Compartició de dades entre administracions.
 • EACAT: Tramitació inter-administrativa entre les administracions públiques catalanes
 • PCSP: Plataforma de Serveis de Contractació Pública (inclou perfil de contractant)
 • e.FACT: Factura electrònica
 • eNOTUM: Notificacions electròniques
 • ERES: Registre d’Entrada i Sortida
 • Cercador: Cercador de les administracions públiques
 • IDEC Local: Plataforma de gestió de cartografia digital per al món local (carrerers, etc.)
 • Entitat de Registre idCAT: Certificats digitals per als ciutadans.
 • Serveis de Seguretat CESICAT: Seguretat en la informació.
 • e-TAULER: Tauler d’anuncis i edictes.

Consell Comarcal del Bages
Correu-e:sim@ccbages.cat
Telèfon:936930381

2. Servei de formació i divulgació de l’administració electrònica

Realitzem tasques de promoció, divulgació i formació dels serveis d’administració electrònica i de seguretat del Consorci AOC, CATCERT – Agència Catalana de Certificació i CESICAT:

3. Servei de certificació digital

Proporcionem tot tipus de certificats digitals tant personals com de dispositiu, podeu trobar tota la llista a:
Catàleg de certificats
El termini per l’expedició dels certificats digitals urgents (Secretaris, interventors o Alcaldes) es de 2 dies, pels ordinaris el termini es de 5 dies.
Les sol·licituds d’aquests certificats s’han de portar a terme mitjançant el portal eacat.