Joves per l’Ocupació2018-02-01T14:34:57+00:00

Joves per l’Ocupació és un programa innovador de suport a l’experiència pràctica de persones joves desocupades, d’entre 16 i 25 anys, i menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

El Consell Comarcal del Bages s’adhereix al programa que publica anualment el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i que incorpora les diferents actuacions ocupacionals:

 • Orientació, tutorització i seguiment individualitzat.
 • Formació professionalitzadora i assoliment de competències clau .
 • Experiència professional en empreses.
 • Acompanyament en la inserció laboral.
 • Facilitar el retorn al sistema educatiu reglat i/o la formació per a l’obtenció del Graduat en ESO, si fos necessari.

Joves per l’Ocupació, té com a objectius principals:

 • Estimular la formació i l’aprenentatge de les persones joves que, per diverses causes, han abandonat el sistema educatiu, mitjançant el seu contacte amb l’empresa.
 • Incrementar l’Ocupabilitat dels joves participants, tot augmentant la qualificació professional i la inserció laboral dels joves en risc de fracàs escolar i d’exclusió sociolaboral.
 • Desenvolupar les competències clau per a l’aprenentatge permanent, per facilitar la inserció laboral dels joves, o bé, la seva reincorporació al sistema de formació professional reglat.

Perfil jove participant:

 • Edat entre 16 i 25 anys, i menors de 30 anys en cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.
 • Nivell de formació: Graduat en ESO o ESO no finalitzada.
 • Demandant d’Ocupació al SOC i inscrit a Sistema de Garantia Juvenil.
 • Residència comarca del Bages.

Com poden participar les empreses:

 • Conveni de pràctiques no laborals.
 • Formalització d’un contracte laboral.El Servei d’Ocupació de Catalunya subvencionarà els contractes de treball subscrits amb els/les joves participants amb una quantia equivalent al salari mínim interprofessional, segons l’ordre EMO/251/2014, de 4 d’agost.Són compatibles les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social de cada modalitat contractual.

Informació convocatòria en curs:

Responsable del programa:
Isabel Ledesma Fernandez

Contacte:
Tel: 93 693 03 83
Correu-e: peconomica@ccbages.cat

Horari:
De 8.00 a 15.00 h. (de dilluns a divendres)
De 15.30 a 18.00 h. (dilluns)

Per a més informació:

jovesocupacio@ccbages.cat

Telèfon: 93 693 03 62

Vull rebre informació