En aquesta edició, el Consell Comarcal del Bages destinarà 92.000 euros a incentivar la creació d’una trentena de nous llocs de treball en Ajuntaments

El projecte Rubik per l’ocupació social, creat i liderat pel  Consell Comarcal del Bages, posa en marxa una nova convocatòria –aprovada ahir pel ple del Consell- amb una dotació de 92.000 euros que provenen del finançament atorgat per la Diputació de Barcelona  en el marc del “Programa complementari de garantia de la cohesió social”, per crear una trentena de nous llocs de treball als Ajuntaments de la comarca adreçats a persones que són usuàries de Serveis socials però amb un perfil apte per a la inserció laboral. Es tracta d’un projecte transversal entre les àrees de Desenvolupament comarcal i Acció Social per incentivar econòmicament la contractació de persones en situació de vulnerabilitat social, crear nous llocs de treball i fugir del sistema assistencialista clàssic per fer una aposta clara per la inserció laboral.

El perfil dels usuaris

El Rubik es va posar en marxa al 2016 amb dues convocatòries, la primera oferia incentius a les empreses i l’altra, als Ajuntaments. En total, durant l’any es van inserir laboralment 64 persones. Atès els resultats obtinguts i la bona rebuda per part dels ens locals, el Consell Comarcal del Bages obre una nova convocatòria adreçada als Ajuntaments. La finalitat d’aquests ajuts és contribuir a incentivar la contractació de persones ocupables que estan en situació de vulnerabilitat social per evitar l’exclusió social i incrementar la reinserció social i laboral.

Els llocs de treball creats han de ser per a un mínim de sis mesos i adreçats a persones ocupables en situació de vulnerabilitat, que seran detectades pels Serveis socials municipals. Especialment es tindran en compte col·lectius en risc d’exclusió com: aturats de llarga durada majors de 45 anys amb càrregues familiars; persones destinatàries de la renda mínima d’inserció i persones que no hi poden accedir perquè no compleixen els requisits però que es troben, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió; joves provinents d’institucions de protecció de menors; joves majors de 16 anys i menors de 25 que han abandonat els estudis i que presenten moltes dificultats d’ocupabilitat; persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social; persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el mon laboral; dones víctimes de violència masclista; unitats familiars monoparentals sense ingressos o ingressos precaris; etc.

Més de 3.000 euros d’ajut per cada contracte

L’ajut consisteix en una aportació econòmica de 3.172 euros per a cada contracte d’un mínim de 25 hores setmanals i d’una durada mínima de 6 mesos. El salari de les persones contractades serà el fixat en conveni col·lectiu corresponent i mai per sota del salari mínim interprofessional vigent. Per aquest motiu, l’Ajuntament haurà d’aportar l’import restant que manca per assolir la despesa de la contractació d’acord a la categoria professional i la durada del contracte. Els Ajuntaments podran presentar com a màxim 2 ofertes de treball.

Durant el 2016, el programa Rubik ha inserit laboralment 64 persones i ha impactat molt favorablement en els perfils amb majors dificultats d’inserció laboral: el 55% de les persones contractades eren majors de 40 anys. La majoria amb una situació d’atur de llarga durada de més de dos anys. Alguns dels perfils més freqüents a la borsa de treball (que s’ha situat en 418 persones) han estat: paletes, operaris de producció, vigilants, encofradors, xofers, dependents, operaris de manteniment industrial, pintors, repartidors, caixers, administratius, peons de metall, auxiliars de geriatria, comercials, conserges, etc.

El conseller comarcal d’Acció Social i Ciutadania, Albert Marañón, ha explicat que “amb aquest projecte pretenem fugir de la lògica assistencialista, afavorir l’autonomia de les persones, millorar la seva qualitat de vida i la del seu entorn familiar en el present i en el futur, especialment per a les que es troben més properes a l’edat de jubilació”.

2017-01-30T09:13:04+00:00 dimarts, 24 de gener de 2017|