L’Oficina d’Informació al Consumidor del Consell Comarcal del Bages  fa una sèrie de recomanacions per evitar o reduir el pagament de comissions a les entitats bancàries

Les comissions bancàries són les quantitats que les entitats de crèdit cobren als clients en compensació pels seus serveis (per exemple, enviar una transferència, canviar divises, administrar un compte, donar-nos una targeta de crèdit, etc.). Les entitats poden també repercutir les despeses justificades que hagin de pagar a tercers per poder prestar-nos aquests serveis. Les comissions poden cobrar-se juntes, com un sol càrrec genèric (cas de les tarifes planes) o separades, és a dir, un càrrec individualitzat per cada servei prestat.

La normativa espanyola dóna llibertat a les entitats per fixar les comissions. No obstant això, cada entitat ha de incloure-les en els contractes que subscrigui amb els seus clients i les ha de comunicar amb caràcter previ a la seva aplicació i també ha d’informar sobre qualsevol modificació que hi ha hagi.

Què es pot fer per a evitar aquestes comissions?

  • Apuntar-se a una promoció “comissions zero” que ofereixen diferents entitats. Per gaudir d’aquest avantatge, normalment el client ha de domiciliar la nòmina, alguns rebuts o contractar algun producte d’inversió o assegurances.
  • Negociar amb el banc per suprimir o reduir aquestes comissions bàsiques. En molts casos, les entitats estan disposades a fer aquesta petita “cessió” per premiar la fidelitat i guanyar-se la confiança del client.
  • Utilitzar la banca on-line: normalment, els productes que es contracten i gestionen a través de la banca virtual no tenen cap comissió aplicada.
  • Si el client considera que se li han aplicat comissions abusives, pot presentar una reclamació davant l’entitat i posteriorment, si no rep resposta o no és satisfactòria, adreçar-se al Banc d’Espanya (Servei de Reclamacions. Banc d’Espanya. C/ Alcalá, 48. 28014 Madrid. Telèfon: 91 338 65 30).
2017-04-13T08:25:40+00:00Dijous, 13 d'Abril de 2017|