L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor explica que s’estan vulnerant els drets d’informació i rectificació de les persones afectades, i ja ha rebut 53 consultes per interposar reclamacions

En el cas que una persona deixi a deure el pagament d’un producte o servei és susceptible de ser inclosa dins d’un fitxer de solvència patrimonial (anomenada popularment com a fitxers de morosos). L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) ha rebut 53 consultes referents al tractament de dades personals en aquest tipus de fitxers, i ha detectat que s’estan produint moltes irregularitats en aquest aspecte. De fet, en 18 casos s’ha assessorat per interposar reclamacions.

L’OCIC explica que la Llei estableix que quan s’inclou a una persona en una llista de morosos l’afectat ha de ser avisat en un termini màxim de 30 dies per tal que pugui exercir els seus drets d’informació, rectificació i cancel·lació. Tot i això, moltes persones desconeixen la seva inclusió, i quan volen resoldre aquesta situació també es troben problemes.

L’oficina comarcal ofereix informació i assessorament a les persones incloses en fitxers de morosos, i fa algunes recomanacions per tal de protegir els seus drets. En primer lloc, els interessats s’han d’adreçar per escrit als titulars dels fitxers per demanar les dades que hi ha incloses i el procediment per modificar-les i cancel·lar-les. L’Agència Espanyola de Protecció de Dades ofereix un llistat amb les empreses titulars d’aquest tipus de fitxers. En segon lloc, la modificació de les dades no es podrà fer mai telefònicament, sinó sempre per via escrita i seguint els procediments que cada fitxer determina.

Tenint en compte això, l’OCIC alerta que les empreses que no són titulars de fitxers de morosos i es promocionen per resoldre aquests casos, normalment ofereixen un número de telèfon de Tarifació Addicional (prefix 807 o 805). S’ha de tenir en compte que són empreses intermediàries per fer aquest tràmit i que no el resolen de forma immediata, i les factures de telefonia poden ser molt elevades.

Per tots aquests motius, des del Consell Comarcal es recomana a les persones que tinguin dubtes sobre com resoldre la seva situació d’impagament, que s’informin correctament i que s’assessorin a l’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor.

2018-05-09T14:02:08+00:00 dimecres, 9 de maig de 2018|