Familiar 2018-02-15T12:51:29+00:00

Familiar

Per a famílies amb fills i filles menors de 14 anys a càrrec o bé majors de 14 anys si pateixen alguna discapacitat legalment reconegudes.

Preu de tramitació: 18,00€

JOV-2015-CARNET ALBERGUISTA ADULT

Les famílies monoparentals o nombroses gaudeixen de l’exempció del carnet d’alberguista si presenten l’original del títol o del carnet individual de família nombrosa o monoparental a tots els albergs XANASCAT.