Projectes impulsats

FOTONOSA és un concurs de sensibilització que es proposa reflectir, a través de la fotografia, les barreres arquitectòniques i de comunicació existents; així com la supressió d’aquestes barreres.

Tots coneixem el concepte de Barreres Arquitectòniques: element constructiu d’un edifici, via pública, mitjà de transport, etc. Que per la seva concepció o construcció dificulta el pas presenta obstacles per al desplaçament o l’accés de les persones amb problemes de mobilitat.  Però, és menys conegut el de Barreres de comunicació, que es defineix com tot aquell impediment per a l’expressió i recepció de missatges a través dels medis o sistemes de comunicació i que suposa un impediment per a la comunicació de les persones.

L’eliminació de les barreres permetrà que les persones es puguin moure d’una forma lliure i autònoma. L’autonomia personal, en el món de la discapacitat, la concebem com la capacitat pròpia de no dependre d’altres persones i encara que aquest nivell d’autonomia de vegades no és possible, amb tècniques adequades a cada una de les deficiències o discapacitats, podem aconseguir un grau d’autonomia i independència òptim per a moltes persones.

Pretenem promoure la participació ciutadana per tal d’aconseguir una consciència col·lectiva sobre els problemes d’accessibilitat amb els que es troben les persones motivades per aquestes barreres.

PRESENTACIÓ DE LES FOTOGRAFIES

Empleneu el formulari clicant aquí.