Servei d’Assessorament d’Estrangeria

El Servei d’Assessorament d’Estrangeria s’adreça als tècnics i tècniques municipals de l’Àrea Bàsica del Bages, per tal de facilitar l’atenció als municipis, en tràmits d’estrangeria que s’han d’oferir des dels ens locals.

Tenint en compte l’increment de demandes d’Assessorament tècnic especialitzat en matèria d’Acollida i Estrangeria per part dels municipis de l’ABSS del Bages, s’ha decidit incrementar el servei i facilitar, no només Assessorament mitjançant una atenció online i/o telefònica, sinó també facilitant atenció presencial. Aquesta atenció presencial serà al tercer dimecres de cada mes de 10 a 12 h al Consell Comarcal del Bages i en aquells casos que es consideri oportú, a partir de la demanda d’un ajuntament i la valoració de la idoneïtat de la tècnica del Consell Comarcal de la descentralització del Servei d’Assessorament.

Tant l’Assessorament online com el presencial s’hauran de sol·licitar a través del formulari. En el cas d’una urgència us preguem que contacteu amb les tècniques de referència, l’Anna Mir o la Roser Nin. El Servei preveu la lectura de la demanda d’Assessorament en un termini màxim de 24 hores i un temps màxim de resposta d’entre 3 i 5 dies en funció de la complexitat del cas.

Atenció presencial els dies,

  • 17 d’octubre de 2018

  • 21 de novembre de 2018

  • 19 de desembre de 2018

  • 16 de gener de 2019

  • 20 de febrer de 2019

  • 20 de març de 2019

  • 4 d’Abril de 2019

  • 2 de Maig de 2019

  • 6 de Juny de 2019