Sensibilització i Convivència 2017-12-14T13:26:45+00:00

Sensibilització i Convivència

Per promoure la cohesió social són fonamentals tant l’acollida com la sensibilització i la convivència en societats culturalment diverses sinó que cal treballar per l’aprofundiment de la sensibilització de la ciutadania, la convivència i la cohesió social,  des d’una perspectiva inclusiva i intercultural.  En totes les actuacions de la línia de Sensibilització i Convivència del Consell Comarcal es preveu desenvolupar la línia d’ Activitats d’acollida, integració i sensibilització en relació amb persones sol·licitants de protecció  internacional.

Les actuacions de Sensibilització i Convivència que es desenvolupen al Bages són les següents:

  • Joventut. Dues línies:
    • Sensibilització. Tallers de drets humans i sobre Refugi als centres d’educació secundària del Bages, a través de la revista El Pot del Centre de Recursos Pedagògics.

    • Convivència. Projecte Basket Beat Bages. Al 2016, 4 municipis i una seixantena de joves. (Veure vídeo). Al 2017, 5 municipis i un centenar de joves.

  • Formacions específiques sobre:

Rumors i Convivència. Curs orientat a oferir eines i a preparar a les persones assistents a dissenyar estratègies antirumors que contribueixin, activament, a desmuntar els rumors i els prejudicis sobre la diversitat cultural. (Per a professionals de l’administració)Dates: 15 i 22 de novembre, de 10 a 15h. Apunta’t!

Stop Islamofòbia. El curs promou una mirada complexa i diversa de l’islam fugint dels estereotips i prejudicis, oferint eines per desmuntar-los i fent èmfasi a la convivència intercultural i les habilitats necessàries per posar-ho a la pràctica. Aquest curs s’adreça a persones que prèviament hagin realitzat la càpsula: “Rumors i Convivència”. (Per a professionals de l’administració). Dates: 13 de desembre, de 10 a 14h. Apunta’t!

Diversitat i Convivència. Taller que ofereix una perspectiva àmplia de la diversitat, així com criteris i eines per gestionar-la positivament a l’entorn escolar. També presenta els estereotips i els prejudicis com a potenciadors del rebuig i ofereix claus per desmuntar-los. (Per a l’alumnat i professorat de centres educatius). Dates: 14 i 30 de novembre.

                       

  • Ciutadania en general. Programes de sensibilització i convivència adreçats a la ciutadania en general, i aprofundiment en temes de refugi i educació per al desenvolupament a través de campanyes i exposicions, enguany vinculades al 20 de juny Dia Mundial de les persones refugiades.

Campanya 2017

Exposició al Bages

http://www.ccbages.cat/wp-content/uploads/2017/05/REFUGIATS-LODISSEA-CAP-A-EUROPA-última-versió.jpg

  • Infància. Tallers de diversitat als centres educatius de primària (nens i nenes dels 6 als 12 anys d’edat) dels municipis del Bages, a través de la revista El Pot.

                  

  • Gent Gran. Programa d’activitats de diversitat i convivència: tallers, obres de teatre i espectacles de clown relacionats amb la diversitat, la convivència i per prevenir rumors.

  • Entitats i Associacions. Suport en l’assessorament a les entitats i associacions per a la realització de programes i activitats d’acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional, i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no-discriminació per raó d’origen. Programes de foment de l’interculturalisme.

Responsable del servei:
Roser Nin Blanco

Contacte:
Tel: 93 693 03 78
Fax: 93 693 03 69
Correu-e: inclusio@ccbages.cat

Horari:
Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00

Dilluns de 16 a 18.30 h