Sensibilització i Convivència 2018-06-19T09:07:41+00:00

Sensibilització i Convivència

Per promoure la cohesió social són fonamentals tant l’acollida com la sensibilització i la convivència en societats culturalment diverses sinó que cal treballar per l’aprofundiment de la sensibilització de la ciutadania, la convivència i la cohesió social,  des d’una perspectiva inclusiva i intercultural.  En totes les actuacions de la línia de Sensibilització i Convivència del Consell Comarcal es preveu desenvolupar la línia d’Activitats d’acollida, integració i sensibilització en relació amb persones sol·licitants de protecció  internacional.

Les actuacions de Sensibilització i Convivència que es desenvolupen al Bages són les següents:

  • Ciutadania en general. Programes de sensibilització i convivència adreçats a la ciutadania en general:

Projecte Vincles: una experiència de convivència intercultural per promoure el coneixement mutu, el diàleg, la col·laboració, la cohesió i el respecte a la diversitat entre un grup de persones, diverses des d’una perspectiva cultural, de gènere, funcional, generacional i religiosa, que viuen a la mateixa ciutat o municipi. Participen 5 municipis: Navàs, Sallent, St. Joan de Vilatorrada, St.Fruitós i Navarcles. Es realitza una trobada comarcal amb la participació de persones dels 5 municipis.

Refugi i educació per al desenvolupament: a través de campanyes i exposicions, amb la participació de diveroso municipis. Vinculat al 20 de juny Dia Mundial de les persones refugiades.

Campanya 2018

Exposició al Bages

Campanya 2017

  • Infància. Tallers de diversitat als centres educatius de primària (nens i nenes dels 6 als 12 anys) dels municipis del Bages, a través de la revista El Pot.

        

  • Joventut. Dues línies:
    • Sensibilització. Tallers de drets humans i sobre Refugi als centres d’educació secundària del Bages, a través de la revista El Pot del Centre de Recursos Pedagògics.

Nota de premsa: http://www.ccbages.cat/el-consell-comarcal-del-bages-aposta-per-la-sensibilitzacio-en-lambit-de-la-igualtat-i-les-diversitats-en-els-centres-educatius/

  • Formacions específiques sobre:

Rumors i Convivència. Curs orientat a oferir eines i a preparar a les persones assistents a dissenyar estratègies antirumors que contribueixin, activament, a desmuntar els rumors i els prejudicis sobre la diversitat cultural.

Stop Islamofòbia. El curs promou una mirada complexa i diversa de l’islam fugint dels estereotips i prejudicis, oferint eines per desmuntar-los i fent èmfasi a la convivència intercultural i les habilitats necessàries per posar-ho a la pràctica. Aquest curs s’adreça a persones que prèviament hagin realitzat la càpsula: “Rumors i Convivència”.

Diversitat i Convivència. Taller que ofereix una perspectiva àmplia de la diversitat, així com criteris i eines per gestionar-la positivament a l’entorn escolar. També presenta els estereotips i els prejudicis com a potenciadors del rebuig i ofereix claus per desmuntar-los

                       

Nota de Premsa: http://www.ccbages.cat/mes-de-300-persones-participen-en-el-cicle-de-formacions-especifiques-per-combatre-la-islamofobia-i-treballar-la-diversitat-i-la-convivencia/

  • Gent Gran. Programa d’activitats de diversitat i convivència: tallers, obres de teatre i espectacles de clown relacionats amb la diversitat, la convivència i per prevenir rumors.

  • Entitats i Associacions. Suport en l’assessorament a les entitats i associacions per a la realització de programes i activitats d’acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional, i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no-discriminació per raó d’origen. Programes de foment de l’interculturalisme.

Responsable del servei:
Roser Nin Blanco

Contacte:
Tel: 93 693 03 78
Fax: 93 693 03 69
Correu-e: inclusio@ccbages.cat

Horari:
Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00

Dilluns de 16 a 18.30 h