Servei de Primera Acollida (S1A) Bages

El canvi demogràfic viscut al Bages els darrers anys té un fort impacte en el conjunt de la societat. Aquesta realitat fa necessari un gran esforç per garantir l’apropament entre les persones nouvingudes i la societat catalana. D’altra banda és important tenir en compte que tot i que els fluxos migratoris s’han estabilitzat la comarca del Bages segueix essent una comarca amb un saldo migratori positiu.

L’arribada és un dels moments clau per a fer-ho. A través del Servei de Primera Acollida del Bages (S1A) es pretén afavorir la plena incorporació a la societat de la població nouvinguda immigrada, procurant afavorir la superació i el reequilibri d’aquelles mancances que puguin dificultar la igualtat d’oportunitats i el ple desenvolupament personal i familiar.

El Servei d’Assessorament del Servei de Primera Acollida s’adreça als tècnics i tècniques municipals de l’Àrea Bàsica del Bages, per tal de facilitar l’atenció als municipis, en tràmits, actuacions formatives i altres accions vinculades al Servei de Primera Acollida que s’han d’oferir des dels ens locals.

L’objectiu bàsic de la Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, és contribuir a fer efectius els principis d’igualtat i de cohesió social, mitjançant la creació d’un servei de primera acollida orientat a la promoció de l’autonomia personal de les persones estrangeres immigrades i les retornades a Catalunya que es troben en desavantatge per motiu del seu desconeixement de la societat catalana, de les normes jurídiques principals que la regeixen o per manca de competències lingüístiques bàsiques.

El Consell Comarcal del Bages promou aquest Servei de Primera Acollida a través de diversos programes als municipis de la comarca que no disposen de recursos propis per desenvolupar-lo.

Circuit del Servei de Primera Acollida del Bages 

Agents S1A

Tríptics del Servei de Primera Acollida del Bages 

ACOLLIDA-Triptic-CATALA

ACOLLIDA-Triptic-CASTELLA

ACOLLIDA-Triptic-ANGLES

ACOLLIDA-Triptic-FRANCÈS

ACOLLIDA-Triptic-ROMANÈS

ACOLLIDA-Triptic-ÀRAB

ACOLLIDA-Triptic-RUS

Sol·licitud de Tríptics (Accés Formulari)

Cursos Oficials d’Acollida 

Cursos Oficials d’acollida

Entrega dels primers Certificats d’Acollida (nota de premsa)

Cursos Mòduls S1A CCBages

Guies d’Acollida