Acollida i Ciutadania

Servei d’àmbit comarcal que treballa per l’acollida i la inclusió de les persones estrangeres immigrades, sol.licitants d’asil o de protecció subsidiària, refugiades, apàtrides i retornades i de les seves famílies;  així com per donar suport als ajuntaments de la comarca en l’impuls de polítiques en aquest àmbit, i per tal d’afavorir la convivència intercultural i promoure la cohesió social a la comarca.

Funcions bàsiques:

  • Afavorir l’Acollida i la Inclusió de les persones estrangeres immigrades, sol.licitants d’asil o de protecció subsidiària, refugiades, apàtrides i retornades.
  • Promoure l’accessibilitat dels serveis públics a les persones migrades i la seva igualtat d’oportunitats, afavorint la inclusió social dels col.lectius més vulnerables.
  • Donar suport als ajuntaments i altres ens a l’hora de gestionar els fluxos de mobilitat internacional i la situació administrativa de les persones estrangeres.
  • Donar suport als ajuntaments en el desplegament del Servei de Primera Acollida.
  • Desenvolupar el sistema de Protecció Internacional i el Programa Català de Refugi al Bages.
  • Promoure i desplegar la Xarxa per l’Acollida i la Inclusió de les persones sol.licitants de Protecció Internacional al Bages.
  • Promoure projectes de promoció de la cohesió social mitjançant la sensibilització de la població i els espais de coneixement i interrelació mútua.
  • Proposar formacions per la diversitat i la convivència amb la ciutadania, les entitats i les diferents administracions i professionals que treballen amb aquest col.lectiu.
  • Disposar de les dades de la situació de la immigració avui a Catalunya i al Bages.

Responsable del servei:
Roser Nin Blanco

Contacte:
Tel: 93 693 03 78
Fax: 93 693 03 69
Correu-e: inclusio@ccbages.cat

Horari:
Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00

Dilluns de 16 a 18.30 h