Espai amb tracte 2018-03-14T08:25:17+00:00

ESPAI AMB TRACTE #BagesTractamBé

Espai amb tracte és una acció conjunta que engloba qualsevol centre, equipament, administració o comerç per la sensibilització i detecció de possibles situacions de risc i/o maltractament cap a les persones grans en el seu recinte. Aquells establiments que desitgen adherir-se a aquesta iniciativa, i que per tant es comprometen a col·laborar en el cas de detectar o presenciar algun maltractament en el seu espai, hauran de signar un full d’adhesió a la Campanya. Una vegada signat s’entregarà una fitxa amb indicadors que permeten identificar aquest tipus de situacions, un adhesiu “Espai amb tracte” esdevenint una marca de qualitat i una targeta amb dos números de telèfons, el dels Serveis Socials de l’Ajuntament corresponent i l’altre el del Consell Comarcal del Bages.

Adhesiu “Espai amb tracte”

Targeta “Espai amb tracte”