Atenció centrada en la persona i envelliment actiu

Els canvis demogràfics experimentats en els darrers anys, l’augment de l’esperança de vida i la disminució de la natalitat han provocat un increment molt significatiu del pes social de les persones grans a la nostra societat.

Aquest increment ha vingut acompanyat d’una major diversitat del col·lectiu de persones grans pel que fa a l’edat, la salut i la situació social, i de la introducció d’un nou discurs: el de les persones grans actives.

Amb l’objectiu d’atendre aquesta diversitat, el Consell Comarcal, des de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics dóna cobertura a un ampli ventall de necessitats de les persones grans. D’altra banda, des de l’Àrea d’Inclusió Social, juntament amb el Consell de les Persones Grans del Bages, s’impulsen iniciatives que promouen la participació de les persones grans, la defensa dels seus drets, el seu apoderament com a ciutadans i ciutadanes de ple dret i la sensibilització social envers el bon tracte a la gent gran.

En destaquen:

El Consell de les Persones Grans

El Consell de les Persones Grans és un òrgan de consulta i de participació d’associacions, col.lectius, usuaris i entitats de serveis socials en els temes de vellesa.

Composició:

 • L’Assemblea
 • La Comissió Permanent

Composició de l’Assemblea General:

L’Assemblea està constituïda per totes les persones que formen part del Consell de les Persones Grans del Bages, de la següent manera:

 • El President/a
 • El Vicepresident/a primer/a i segon/a del Consell Comarcal
 • El Conseller/a comarcal per cada grup polític.
 • Els regidors/es de la comarca que tinguin delegats els temes de les persones grans
 • Dos/Dues delegats/es que formin part del Consell Municipal de la Gent Gran del Bages de Manresa.
 • Una persona delegada de cada Consell Municipal de les persones grans, excepte Manresa.
 • Una persona delegada de cada entitat, institució, o col·lectiu que gestiona serveis i equipaments destinats a les persones Grans.
 • Una persona en representació de cadascuna de les organitzacions sindicals que defenses els interessos de les persones Grans
 • Una persona en representació dels col·legis professionals dels col·lectius que treballen en el sector de les persones Grans
 • Una persona en representació de les persones professionals de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Bages
 • Una persona en representació de les persones usuàries de cada un dels establiments de serveis socials per a les persones grans.
 • Dues persones físiques que aportin coneixements o un bagatge específic en el camp de les persones grans.
 • La persona secretària tècnica del Consell de les persones Grans.

Composició de la Comissió Permanent

La Comissió Permanent està integrada pels següents membres:

 • President/a del Consell de les Persones Grans
 • Els dos vicepresidents/es del Consell de les Persones Grans
 • Dues persones delegades en representació del Consell Municipal de Gent Gran de Manresa que siguin membres de l’Assemblea General
 • Una persona delegada en representació de cadascun dels Consells Municipals de les persones grans, excepte Manresa, que siguin membres de l’Assemblea General.
 • Una persona delegada, membre de l’Assemblea, en representació d’una entitat de l’àmbit de Catalunya amb delegació a la comarca.
 • Una persona delegada, membre de l’Assemblea, en representació d’una entitat d’àmbit comarcal que gestiona serveis d’atenció a la gent gran.
 • Una persona delegada, membre de l’Assemblea, en representació dels casals i les associacions de les persones grans dels municipis de la comarca de menys de 1.000 habitants.
 • Una persona delegada, membre de l’Assemblea, en representació dels casals i les associacions de les persones grans dels municipis de la comarca amb un nombre d’habitants entre 1.001 i 5.000.
 • Una persona delegada, membre de l’Assemblea, en representació dels casals i les associacions de les persones grans dels municipis de la comarca de més de 5.000 habitants, exclòs Manresa.
 • Una persona delegada, membre de l’Assemblea, en representació de les residències i centres de dia de les persones grans de Manresa.
 • Una persona delegada, membre de l’Assemblea, en representació de les residències i centres de dia de les persones grans dels municipis de la comarca, excepte Manresa.
 • Dues persones delegades en representació de les organitzacions sindicals que defensen els interessos de les persones grans.
 • Una persona física que aporti coneixements o un bagatge específic en el camp de les persones grans.
 • Una persona en representació dels col·legis professionals dels col·lectius que treballen en el sector de les persones grans.
 • Una persona en representació dels professionals de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Bages.
 • La persona secretària tècnica del Consell de les Persones Grans.

    

Celebracions a nivell Internacional

 • Dia 15 de Juny: Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament a la Vellesa
 • Dia 1 d’Octubre:  Dia Internacional de la Gent Gran – L’Assemblea General de Nacions Unides, a la Resolució 45/106, de 14 de desembre de 1990, va proclamar l’1 d’octubre. Per a més informació podeu clicar el següent enllaç:

Congrés Nacional de les Persones Grans

El Congrés Nacional de la Gent Gran es convoca cada quatre anys pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell de la Gent Gran de Catalunya (CGGCat), que aplega representants de les persones grans de Catalunya i d’associacions, i persones expertes i professionals que durant diverses jornades de treball reflexionen sobre la realitat que viu la gent gran al nostre país i tracten els principals temes que els afecten. Des del primer Congrés Nacional de la Gent Gran, celebrat l’octubre de 1990, cada Congrés ha contribuït de manera significativa a definir la realitat de la gent gran. Els temes que es debaten a cada Congrés acostumen a articular-se en grans blocs temàtics o ponències.

Per a més informació podeu accedir a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya a través de l’enllaç següent:

La Comissió de Seguiment Postcongressual del Bages fa seguiment dels acords presos al Congrés Nacional. La Comissió es centra en fer el seguiment de tres o quatre temes i de quina és la seva situació a la comarca. Aquesta Comissió està integrada a la Comissió de Seguiment Postcongressual de la Catalunya Central.

Responsable del servei:
Roser Nin Blanco

Contacte:
Tel: 93 693 03 78
Fax: 93 693 03 69
Correu-e: inclusio@ccbages.cat

Horari:
Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00

Dilluns de 16 a 18.30 h