Atenció centrada en la persona i envelliment actiu 2017-05-25T11:39:39+00:00

Atenció centrada en la persona i envelliment actiu

Els canvis demogràfics experimentats en els darrers anys, l’augment de l’esperança de vida i la disminució de la natalitat han provocat un increment molt significatiu del pes social de les persones grans a la nostra societat.

Aquest increment ha vingut acompanyat d’una major diversitat del col·lectiu de persones grans pel que fa a l’edat, la salut i la situació social, i de la introducció d’un nou discurs: el de les persones grans actives.

Amb l’objectiu d’atendre aquesta diversitat, el Consell Comarcal, des de l’Àrea de Serveis Socials Bàsics dóna cobertura a un ampli ventall de necessitats de la gent gran. D’altra banda, des de l’Àrea d’Inclusió Social, juntament amb el Consell de la Gent Gran del Bages, s’impulsen iniciatives que promouen la participació de la gent gran, la defensa dels seus drets, el seu apoderament com a ciutadans i ciutadanes de ple dret i la sensibilització social envers el bon tracte a la gent gran.

Destaquen:

 • El Consell de la Gent Gran del Bages

Òrgan de consulta i de participació d’associacions, col.lectius, usuaris i entitats de serveis socials en els temes de vellesa.
Composició:
 • L’Assemblea
 • La Junta Permanent
Composició de l’Assemblea General:

L’Assemblea la formen el president/a i els vicepresidents/es primer/a i segon/a del Consell Comarcal, un conseller/a comarcal per cada grup polític comarcal, l’alcalde/essa de l’Ajuntament de Manresa o regidor/a en qui delegui, un delegat/ada per cada entitat o col·lectiu que treballa en temes de les persones grans i té seu o delegació a la comarca del Bages, representants sindicals, representant del Consell de la gent gran del Bages, representant del Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya –Delegació Manresa – Catalunya Central, secretari/a tècnic/a del Consell de la Gent Gran i altres tècnics reconeguts en l’àmbit de la gent gran (Agents de Serveis a la Comunitat del Cos dels Mossos d’Esquadra).

Composició de la Junta Permanent:
 • 4 delegats/es amb representació política: 3 del Consell Comarcal del Bages i 1 de l’ajuntament de Manresa.3 delegats/es en representació de les associacions i entitats de suport a la gent gran amb seu a la comarca del Bages.
 • 1 delgat/ada en representació dels casals i associacions de gent gran de Manresa.
 • 3 delegats/es en representació dels casals, esplais i associacions de l’àmbit de la gent gran del Bages: 1 de Manresa, 1 dels municipis de més de 5.000 habitants, exclòs Manresa, 1 dels municipis de més de 1.000 habitants i 1 dels municipis de menys de 1000 habitants.
 • 2 delegats/es en representació de les residències de gent gran de la comarca: 1 de Manresa i 1 de la resta de la comarca.
 • 2 delegats/es en representació dels centres de dia de gent gran de la comarca: 1 de Manresa i 1 de la resta de la comarca.
 • 2 delegats/es en representació dels sindicats majoritaris.
 • El/la delegat/da representant de les associacions de la gent gran de la comarca del Bages al Consell de la Gent Gran de Catalunya.
 • El delegat/ada representant del Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya _ Delegació Manresa-Catalunya Central.
 • Secretaria tècnic/a del Consell de la Gent Gran.
 • Secretaria tècnic/a del Consell de la Gent Gran.

 

 • Dia 15 juny,  Dia Mundial de la Presa de Consciència de l’Abús i el Maltractament a la Vellesa 
 • Dia 1 d’octubre, Dia Internacional de la Gent Gran

 

L’Assemblea General de Nacions Unides, a la Resolució 45/106, de 14 de desembre de 1990, va proclamar l’1 d’octubre Dia Internacional de la Gent Gran .

 • El Congrés Nacional de la Gent Gran 

El Congrés Nacional de la Gent Gran es convoca cada quatre anys pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell de la Gent Gran de Catalunya (CGGCat), que aplega representants de les persones grans de Catalunya i d’associacions, i persones expertes i professionals que durant diverses jornades de treball reflexionen sobre la realitat que viu la gent gran al nostre país i tracten els principals temes que els afecten.

Des del primer Congrés Nacional de la Gent Gran, celebrat l’octubre de 1990, cada Congrés ha contribuït de manera significativa a definir la realitat de la gent gran.

Els temes que es debaten a cada Congrés acostumen a articular-se en grans blocs temàtics o ponències. El darrer Congrés, cel.lebrat al 2014

 • Ponència A: “Persona, societat i benestar”

Persona, societat i benestar

 • Ponència B: “La Catalunya del futur”

La Catalunya del futur

 • Manifest del 7è Congrés Nacional de la Gent Gran:

Manifest del 7è Congrés Nacional de la Gent Gran

La Comissió de Seguiment Postcongressual del Bages fa seguiment dels acords presos al Congrés Nacional. La Comissió es centra en fer el seguiment de tres o quatre temes i de quina és la seva situació a la comarca. Aquesta Comissió està integrada a la Comissió de Seguiment Postcongressual de la Catalunya Central.

 

Responsable del servei:
Roser Nin Blanco

Contacte:
Tel: 93 693 03 78
Fax: 93 693 03 69
Correu-e: inclusio@ccbages.cat

Horari:
Dilluns a divendres de 9:00 a 14:00

Dilluns de 16 a 18.30 h