Acollida i integració2017-05-09T13:57:49+00:00

Acollida i integració

El Pla Territorial de Ciutadania i Immigració és una iniciativa promoguda l’any 1.999 per l’Òrgan Tècnic d’Immigració, adscrit al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya. A partir de 2003, la gestió d’aquest Pla va ser assumida pel Consell Comarcal del Bages.

El Pla té com a finalitat darrera, potenciar les actuacions que facilitin una millor incorporació de les persones d’origen immigrant, a la vida social de la comarca, mitjançant la coordinació amb les diverses administracions i entitats del territori.

Les línies d’actuació del Pla es divideixen en tres grans àmbits:

  • Promoció Integral d’Acollida
  • Promoció de la igualtat d’oportunitats
  • Promoció de l’acomodació
I es concreten en les accions següents:

Observatori de dades

Análisis quantitatiu i qualitatiu de les dades padronals de la comarca

Assessorament en polítiques migratòries

Punt d’informació i coordinació dels aspectes més rellevants en relació a l’actualitat dels processos migratoris dirigit a tècnics, polítics i a la ciutadania.

Servei de Traducció oral i escrit

Coordinació de la Borsa de traductors i interprets per tal de facilitar l’acces a serveis d’urgència d’atenció social

Activitats de formació

Coordinació de sessions formatives per a tècnics i professionals en relació a la situació migratoria de la comarca i les novetats legislatives, i les eines facilitadores d’acollida, acomodació i convivència.

Activitats de sensibilització

Tallers i accions dirigides a la ciutadania per trencar amb rumors, estereotips i potenciar l’acollida i integració.

Contacte:
Tel: 93 693 03 68
Correu-e: immigracio@ccbages.cat

Horari:
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00