Treballaran en Ajuntaments del Bages un mínim de 6 mesos

29 persones usuàries de Serveis socials al Bages han estat contractades pels Ajuntaments de la comarca a través de la tercera edició del projecte Rubik del Consell Comarcal. Es tracta d’un projecte transversal entre les àrees de Desenvolupament comarcal i Acció Social per incentivar econòmicament la contractació de persones en situació de vulnerabilitat social, crear nous llocs de treball i fer una aposta clara per la inserció laboral.

En aquesta edició, els ajuts anaven destinats als Ajuntaments, s’han presentat 37 ofertes laborals per part de 27 consistoris i finalment s’han pogut subvencionar 29 contractes laborals amb una dotació de 92.000 euros, finançada per la Diputació de Barcelona en el marc del “Programa complementari de garantia de la cohesió social”. De les 29 persones contractades, 17 (59%) són homes i 12 (41%) són dones. La mitjana d’edat és de 43 anys i predominen les persones amb estudis primaris complets sobre la resta de nivells formatius. Els llocs de treball més demanats són peons/operaris, tasques administratives i treballs familiars i de la llar. El conseller comarcal d’Acció Social i Ciutadania, Albert Marañón, explica que “el fet que bona part de les persones beneficiàries siguin majors de 40 anys fa que el projecte tingui també un impacte positiu en els fills i filles i el conjunt de la família”.

Un 75% de les persones contractes treballaran 25 hores setmanes i, la resta, una jornada completa de 37,5 hores setmanals. La majoria de contractes són per a 6 mesos.

Rubik 3

El Rubik es va posar en marxa al 2016 amb dues convocatòries, la primera oferia incentius a les empreses i l’altra, als Ajuntaments. En total, durant l’any es van inserir laboralment 64 persones. Atès els resultats obtinguts i la bona rebuda per part dels ens locals, el Consell Comarcal del Bages ha obert aquesta tercera  convocatòria adreçada als Ajuntaments. La finalitat d’aquests ajuts és contribuir a incentivar la contractació de persones ocupables que estan en situació de vulnerabilitat social per evitar l’exclusió social i incrementar la reinserció social i laboral.

Els llocs de treball creats han de ser per a un mínim de sis mesos i adreçats a persones ocupables en situació de vulnerabilitat, detectades pels Serveis socials municipals. Especialment s’han tingut en compte col·lectius en risc d’exclusió com: aturats de llarga durada majors de 45 anys amb càrregues familiars; persones destinatàries de la renda mínima d’inserció; persones en situació de risc d’exclusió; dones víctimes de violència masclista; unitats familiars monoparentals sense ingressos o ingressos precaris; etc.

L’ajut consisteix en una aportació econòmica de 3.172 euros per a cada contracte d’un mínim de 25 hores setmanals i d’una durada mínima de 6 mesos.

Marañón ha volgut destacar que “amb aquesta tercera convocatòria, el Consell Comarcal consolidem un projecte que contribueix a superar les situacions de vulnerabilitat, a promoure la màxima autonomia de les persones i, alhora, va més enllà d’una visió assistencialista dels serveis socials”.

2017-05-09T14:06:59+00:00 dimarts, 9 de maig de 2017|