• És la primera vegada que es creen comissions de seguiment. Els representants de la Catalunya central, entre ells els del Bages, han participat en una jornada a Vic

Fer un seguiment acurat de les propostes i peticions que es van fer en el 7è Congrés de la Gent Gran de Catalunya que va tenir lloc fa uns mesos a Món Sant Benet. Aquest és l’objectiu de l’acte postcongressual que s’ha celebrat a Vic, en el qual ha participat el Consell de la Gent Gran del Bages. Una jornada de treball i debat entre les comissions de seguiment de la comarques centrals, en la qual ha intervingut la presidenta del Consell Comarcal del Bages, Mercè Cardona, i el president del consell consultiu de la gent gran al Bages, Joan Cals. Durant la matinal es va presentar el full de ruta a seguir, objectius i accions fins al proper congrés, l’any 2018.

És la primera vegada que després d’un consell d’àmbit català es creen comissions de seguiment per avaluar la concreció dels acords presos. Les demandes que van quedar reflectides en el darrer Congrés se centraven, sobretot, en millorar l’atenció personal, el tracte i la seguretat cap a les persones grans: atenció centrada en la persona, serveis eficaços i personalitzats, una aposta clara per la Llei de la dependència, una visió realista de les necessitats sanitàries i residencials d’aquest col·lectiu i recursos contra els maltractaments a les persones grans, entre d’altres.

2017-01-30T09:13:47+00:00 dilluns, 27 d'abril de 2015|