Durant la trobada s’ha pactat la redacció d’un manifest per reclamar un marc legal per a les associacions i entitats de gestió dels polígons

El Consell Comarcal del Bages ha participat a la segona reunió de presidents d’associacions de polígons industrials del Bages, celebrada aquest matí a la seu de l’Associació de Parcs d’Activitat Empresarial de Sant Fruitós de Bages. En aquesta trobada s’ha acordat la redacció d’un manifest que reculli les necessitats i inquietuds de les empreses situades a les zones industrials de la comarca. Una d’aquestes demandes és la creació d’un marc legal que estructuri organitzativament les àrees empresarials de Catalunya, i que les entitats hi guanyin protagonisme.

Personal tècnic del Consell Comarcal ha intervingut durant la reunió per explicar els continguts bàsics del Pla Industrial del Bages i específicament els projectes que s’estan desenvolupant des del Consell. Aquests, s’emmarquen en l’Eix 1 de millora dels polígons, la mobilitat i les infraestructures i en l’Eix 3 del Pla adreçat a l’assoliment de l’excel·lència per esdevenir referents en tecnologia digital sostenible a la comarca.

A més també s’han exposat les principals actuacions impulsades en el marc del projecte de Simbiosi Industrial al Bages i s’ha treballat amb els presidents i membres de les juntes d’empresaris en una dinàmica de treball per prioritzar les actuacions a impulsar en l’àmbit de l’economia circular. Finalment s’ha decidit prioritzar 3 iniciatives: l’impuls d’una taula comarcal d’economia circular, la creació d’una base de dades de professionals experts en economia circular i la gestió conjunta de serveis als polígons.

El Consell Comarcal del Bages referma el seu compromís amb les associacions d’empresaris de la comarca pel progrés econòmic i social. En aquest sentit, estarà amatent a les reivindicacions i demandes que sorgeixin per escometre els projectes de millora necessaris per fer avançar els polígons industrials.