L’ens comarcal signa un nou conveni de prestació de serveis d’informàtica que preveu el suport tècnic i l’assessorament en transparència i en administració electrònica

El Consell Comarcal del Bages ha signat un nou conveni amb 18 ajuntaments que regula la prestació del servei d’assistència tècnica informàtica i ofereix suport en matèria d’administració electrònica seguint les directrius marcades pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). El servei engloba majoritàriament municipis de fins a 3.000 habitants i preveu el control, revisió i manteniment dels sistemes informàtics, així com la resolució de problemes sorgits en els sistemes que impedeixin el funcionament normal i correcte dels usuaris a la xarxa de l’ajuntament.

Un dels aspectes rellevants és l’aposta que l’ens comarcal fa per avançar en la transparència dels ajuntaments i l’administració electrònica. Per aquest motiu es preveu el suport dels tècnics comarcals en la implantació de portals web on els ciutadans i ciutadanes trobin tota la informació relativa al funcionament del seu ajuntament i on disposin de tràmits i procediments de relació amb l’administració. «La transparència de les administracions és un element clau pels nous models de governança i generar confiança entre veïns i governs. El Consell ho té com a prioritat i donarà el suport necessari als ajuntaments perquè ofereixin un millor servei a la població», ha explicat el Conseller de l’Àrea de Suport als Municipis, Enric Forcada.

Entre les novetats que inclou el conveni també destaca el servei d’assistència remota que, a través de programes informàtics, permeten resoldre determinades incidències evitant els desplaçaments dels tècnics als municipis. A més, la renovació del conveni ha reflectit un increment mitjà proper al 20% de les hores de servei sol·licitades pels municipis de la comarca respecte el conveni anterior. En concret, els municipis poden sol·licitar des d’1,5 hores fins a 28 hores al mes d’assistència tècnica presencial, i en funció dels habitants disposaran d’1,5 hores fins 3,75 hores al mes d’assistència remota.