Petició conjunta dels consells comarcals de la demarcació de Barcelona a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació

El Consell Comarcal del Bages s’adhereix al manifest signat pels consells comarcals de la demarcació de Barcelona per reclamar a la Generalitat de Catalunya i demanar a la Diputació de Barcelona millores en matèria de finançament. El document planteja que resoldre el finançament dels consells és prioritari per poder donar serveis de qualitat a la ciutadania i als municipis, sobretot als més petits.

Petició conjunta

Els consells comarcals de l’Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Maresme, Moianès, Osona, Vallès Occidental i Vallès Occidental demanen una reconsideració de la fórmula de finançament que s’està plantejant, que retorna aquests ens supramunicipals a un model finalista que no beneficia el territori. Per això es demana una interlocució al màxim nivell amb el Govern català que tracti la globalitat del finançament.

Oportunitat per incidir

En el document s’assegura que “els consells comarcals, des de la seva constitució, desenvolupen la seva activitat i les competències que li són assignades amb una manca de recursos propis i una excessiva dependència dels ingressos finalistes d’altres administracions”. També s’afirma que “des dels dotze consells de les comarques de Barcelona som coneixedors que el Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya està treballant una nova proposta per l’assignació dels Fons de Cooperació Local.  Es tracta d’una oportunitat que no podem defugir per fer arribar la nostra preocupació pels problemes de finançament endèmics que arrossega l’administració comarcal i considerem oportú fer arribar al Departament un seguit de reflexions per a la millora d’aquesta assignació, que pugui suposar una millora del finançament dels consells comarcals, i en definitiva un millor servei a la ciutadania”.

2017-01-30T09:13:35+00:00divendres, 13 de novembre de 2015|