Aquest servei especialitzat neix amb la voluntat d’oferir noves eines als consistoris locals en l’àmbit de territori i medi ambient tot seguint criteris d’eficàcia i eficiència.

Amb l’objectiu de seguir cooperant i donant suport als municipis del Bages per optimitzar la prestació de serveis i la gestió municipal, el Ple del Consell Comarcal celebrat el passat dilluns 24 de juliol va aprovar per unanimitat el conveni marc per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria, donant així compliment a una de les qüestions prioritàries d’aquest mandat. L’ens comarcal es compromet, mitjançant l’aprovació d’aquest conveni, a disposar del personal necessari per a la prestació d’assistència tècnica als ajuntaments que sol·licitin aquest nou servei.

Marc Aloy, conseller de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal del Bages, va explicar durant la presentació al Ple que “no es tracta d’un conveni qualsevol; no passa cada dia que el Consell posi a disposició dels municipis un nou servei”. En aquest sentit, Aloy enumera entre els principals objectius d’aquest servei “la rendibilització dels esforços, poder compartir experiències, crear noves sinergies, millorar l’eficiència de les administracions i poder donar una resposta òptima a les necessitats i interessos dels municipis i dels ciutadans”. Per tot plegat, el conseller de Medi Ambient posa en valor i agraeix “la confiança mostrada per part dels diferents ajuntaments en aquest nou servei, així com la seva implicació per fer realitat aquest projecte de comarca”.

El passat mes de març, el Consell Comarcal del Bages va presentar al Consell d’Alcaldes la proposta de creació d’aquest servei d’assistència en l’àmbit de territori i medi ambient, una iniciativa que va generar un alt interès entre els representats locals. En aquests moments, i feta una primera prospecció, 10 ajuntaments ja han sol·licitat un total de 60 hores setmanals d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria. El Consell Comarcal preveu iniciar el servei durant la tardor de 2017 i s’anirà implantant a mesura que els consistoris aprovin aquest conveni. Mitjançant la implantació d’aquest nou servei, el Consell Comarcal del Bages pretén intensificar la creació de sinergies, harmonitzar criteris entre consistoris i potenciar l’economia d’escala i la consegüent reducció de costos, mantenint una flexibilitat i adaptació a les necessitats de cada ajuntament.

El personal que el servei comarcal posarà a disposició dels ajuntaments desenvoluparà les funcions pròpies d’enginyer municipal a cada ajuntament: informes, controls i inspeccions de llicències d’activitats i d’obres d’infraestructures i instal·lacions, supervisió i gestió tècnica de serveis i instal·lacions municipals (enllumenat públic, abastament i sanejament d’aigua, recollida de residus municipals, conservació i manteniment d’equips…), projecció i direcció d’actuacions de millora en instal·lacions municipals, a la via pública, en camins…

El Consell Comarcal del Bages té una àmplia experiència en l’assistència especialitzada als ajuntaments, com en el cas dels serveis prestats en matèria informàtica, energètica i de serveis socials i protecció civil. Seguint aquesta línia, l’ens comarcal continua treballant activament amb la voluntat d’exercir les funcions d’assistència i de cooperació que li corresponen tenint en compte les necessitats dels diferents municipis. És per això que també es preveu tirar endavant un servei comarcal d’assistència tècnica als ajuntaments en l’àmbit de l’arquitectura de cara a l’any 2018.

 

 

2017-07-26T19:02:44+00:00Dimecres, 26 de Juliol de 2017|